Translate

:alt: Build status :target: https://travis-ci.org/gammu/gammu
type: Plain text
:alt: Build status :target: https://travis-ci.org/gammu/gammu
SourceTranslationState
2
Gammu is library and command line utility for mobile phones. It is released under GNU GPL version 2.
Gammu je knihovna a utilita pro příkazovou řádku pro práci s mobilními telefont. Je vydáno pod GNU GPL verze 2.
3
It has been initiated by Marcin Wiacek and other people. Originally the code was based on Gnokii <https://www.gnokii.org/> and later MyGnokii <http://www.mwiacek.com/> projects. Gammu was former (up to version 0.58) called MyGnokii2.
Projekt byl původně veden Marcinem Wiackem. Byl založen na zdrojových kódech projektů Gnokii <https://www.gnokii.org/> a pozdějí MyGnokii <http://www.mwiacek.com/>. Gammu bylo (až do verze 0.58) nazýváno MyGnokii2.
4
Currently the project is lead by Michal Cihar <michal@cihar.com> with help of many contributors.
V současné době projekt spravuje Michal Čihař <michal@cihar.com> s pomocí mnoha přispěvovatelů.
5
.. image
.. image
6
https://travis-ci.org/gammu/gammu.svg?branch=master
https://travis-ci.org/gammu/gammu.svg?branch=master
7
:alt: Build status :target: https://travis-ci.org/gammu/gammu
:target: https://travis-ci.org/gammu/gammu
8
https://ci.appveyor.com/api/projects/status/dkm2eam66rbhhuwn/branch/master?svg=true
9
:alt: Windows Build status :target: https://ci.appveyor.com/project/nijel/gammu/branch/master
:target: https://travis-ci.org/gammu/gammu
10
https://hosted.weblate.org/widgets/gammu/-/svg-badge.svg
https://hosted.weblate.org/widgets/gammu/-/svg-badge.svg
11
:alt: Translation status :target: https://hosted.weblate.org/engage/gammu/?utm_source=widget
:alt: Překlady status :target: https://hosted.weblate.org/engage/gammu/?utm_source=widget
12
https://scan.coverity.com/projects/2890/badge.svg?flat=1

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
README.rst:18
Comments
type: Plain text
Source string age
2 years ago
Translation file
locale/cs/docs.po, string 7
String priority
Medium