Translate

TRANSLATORS: "Checked" here refers to checkbox state.
If not checked, will not specify a preference to GTK. May not work on some platforms.
SourceTranslationState
516
Jump to current song on track change
Skoči na trenutno skladbo, ko se le ta spremeni
517
Show splash screen on startup
Ob zagonu pokaži pozdravni zaslon
518
Tray icons are not supported on some platforms, most notably on Wayland. On GNOME Shell 3.26+ on Xorg, tray icons only work if you have the <a href="https://extensions.gnome.org/extension/495/topicons/">"TopIcons" extension</a> (or a similar one) installed.
Ikone v pladnju na nekaterih sistemih niso podprte. Eden takih je Wayland. V okolju GNOME Shell 3.26+ na Xorg, pa bodo ikone v pladnju delovale le, če namestite <a href="https://extensions.gnome.org/extension/495/topicons/">Dodatek "TopIcons"</a> (ali podobnega).
519
Note:
Opomba:
520
Prefer dark theme
Prednost temni temi
521
If not checked, will not specify a preference to GTK. May not work on some platforms.
Če ni označeno, ne bo izbire po GTK. Ne deluje na vseh platformah.
522
Words to strip from the beginning of artist tags when sorting (space separated):
Besede za odstranitev iz začetka oznak izvajalca za razvrščanje (ločeno s presledki):
523
(Right click to reset to defaults)
(Desni klik za povrnitev na privzete vrednosti)
524
Use file-based compilation detection
Uporaba zaznave prevajanja osnovanega na datoteki
525
Use covers from local files
Uporabi naslovnice iz krajevnih datotek
526
This option will search for cover image files in
the same folder as the music file.
Možnost omogoča iskanje slikovnih datotek ovitkov v
isti mapi kot je datoteka glasbe.

Loading…

Loading…

ssantos 2 months ago Source string comment

Is a checkbox checked or is something checked for a condition?

Johannes Sasongko 2 months ago Source string comment

The first one. I've now added a translator comment for this (but I don't know where Weblate shows it).

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../data/ui/preferences/appearance.ui:335
Comments
TRANSLATORS: "Checked" here refers to checkbox state.
Source string age
8 months ago
Translation file
po/sl.po, string 521
String priority
Medium