Translate

TRANSLATORS: "Checked" here refers to checkbox state.
If not checked, will not specify a preference to GTK. May not work on some platforms.
SourceTranslationState
521
Jump to current song on track change
Hopp til gjeldene sang ved sporbytte
522
Show splash screen on startup
Vis oppstartsskjermbilde ved oppstart
523
Tray icons are not supported on some platforms, most notably on Wayland. On GNOME Shell 3.26+ on Xorg, tray icons only work if you have the <a href="https://extensions.gnome.org/extension/495/topicons/">"TopIcons" extension</a> (or a similar one) installed.
Systemkurvsikoner støttes ikke på noen plattformer, ikke minst på Wayland. I GNOME-skall 3.26+ på Xorg, fungerer bare systemkurvsikoner hvis du har <a href="https://extensions.gnome.org/extension/495/topicons/">"TopIcons"-utvidelsen</a> (eller en lignende utvidelse) installert.
524
Note:
Merk:
525
Prefer dark theme
Foretrekk mørkt drakt
526
If not checked, will not specify a preference to GTK. May not work on some platforms.
Hvis ikke valgt, vil ingen foretrukket verdi bli sendt til GTK. Det kan hende det ikke fungerer på alle plattformer.
527
Words to strip from the beginning of artist tags when sorting (space separated):
Ord å fjerne fra begynnelsen av artistetiketter under sortering (mellomromsinndelt):
528
(Right click to reset to defaults)
(Høyreklikk for å gjenopprette standardinnstillinger)
529
Use file-based compilation detection
Bruk filbasert gjenkjenning av samlealbum
530
Use covers from local files
Bruk omslag fra lokale filer
531
This option will search for cover image files in
the same folder as the music file.
Dette valget søker etter omslagsfiler i
samme mappe som musikkfila.

Loading…

Loading…

ssantos 5 months ago Source string comment

Is a checkbox checked or is something checked for a condition?

sjohannes 5 months ago Source string comment

The first one. I've now added a translator comment for this (but I don't know where Weblate shows it).

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../data/ui/preferences/appearance.ui:335
Comments
TRANSLATORS: "Checked" here refers to checkbox state.
Source string age
10 months ago
Translation file
po/nb.po, string 526
String priority
Medium