Translate

Integrates MusicBrainz for cover search.

Requires: musicbrainzngs
72/660
SourceTranslationState
1052
Show visual representation of the music timeline.

Requires: moodbar
Vis visuel præsentation af musiktidslinjen.

Kræver: moodbar
1053
MPRIS 2
MPRIS 2
1054
Partial support for MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification) 2.2, allowing you to control Exaile from supporting clients, for example GNOME Shell
Delvis understøttelse af MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification) 2.2, der giver dig mulighed for at styre Exaile fra understøttede klienter, f.eks. GNOME Shell
1055
Plays music at specific times and days.

Note that when the specified time arrives, Exaile will just act like you pressed the play button, so be sure you have the music you want to hear in your playlist
Afspiller musik på bestemte tidspunkter og dage.

Bemærk at når det angivne tidspunkt oprinder, vil Exaile blot opføre sig som havde du trykket på afspil-knappen, sørg derfor, at den ønskede musik befinder sig i afspilningslisten
1056
MusicBrainz Covers
MusicBrainz-omslag
1057
Integrates MusicBrainz for cover search.

Requires: musicbrainzngs
Integrerer MusicBrainz til søgning efter omslag.

Kræver: musicbrainzngs
1058
Pops up a notification when playback of a track starts or (optionally) if it is paused/resumed/stopped. Requires libnotify and its typelib file
Viser en pop op-underretning, når afspilningen af et spor starter eller (valgfrit) hvis det er pauset/stoppet. Kræver libnotify og dets typelib-fil
1059
A popup window showing information of the currently playing track.
This plugin is not available on Wayland.
Et pop op-vindue som viser information om det spor der afspilles.
Udvidelsesmodulet er ikke tilgængeligt i Wayland.
1060
Playlist Analyzer
Analyzer for afspilningsliste
1061
Tool to help generate HTML5 visualizations of your playlists using d3.js. Optimized for Chrome.
Værktøj til at hjælpe med generering af HTML5-visualiseringer på din afspilningsliste med d3.js. Optimeret til Chrome.
1062
Information
Information

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../plugins/musicbrainzcovers/PLUGININFO:4
Source string age
a year ago
Translation file
po/da.po, string 1057
String priority
Medium