Translate

TRANSLATORS: "Checked" here refers to checkbox state.
If not checked, will not specify a preference to GTK. May not work on some platforms.
SourceTranslationState
521
Jump to current song on track change
Spring til den nuværende sang ved næste skift
522
Show splash screen on startup
Vis splashskærm ved opstart
523
Tray icons are not supported on some platforms, most notably on Wayland. On GNOME Shell 3.26+ on Xorg, tray icons only work if you have the <a href="https://extensions.gnome.org/extension/495/topicons/">"TopIcons" extension</a> (or a similar one) installed.
Bakkeikoner understøttes ikke på nogen platforme, mest nævneværdigt i Wayland. I GNOME Shell 3.26+ i Xorg, virker bakkeikoner kun hvis du har <a href="https://extensions.gnome.org/extension/495/topicons/">"TopIcons"-udvidelsen</a> installeret (eller en lignende).
524
Note:
Bemærk:
525
Prefer dark theme
Foretræk mørkt tema
526
If not checked, will not specify a preference to GTK. May not work on some platforms.
Hvis den er fravalgt, så vil det ikke angive en præference til GTK. Virker måske ikke på nogle platforme.
527
Words to strip from the beginning of artist tags when sorting (space separated):
Ord der skal fjernes fra begyndelsen af kunstnermærker ved sortering (adskilt af mellemrum):
528
(Right click to reset to defaults)
(Højreklik for at gendanne standarder)
529
Use file-based compilation detection
Brug filbaseret registrering af samlinger
530
Use covers from local files
Brug omslag fra lokale filer
531
This option will search for cover image files in
the same folder as the music file.
Tilvalget søger efter omslagsbilledfiler i
den samme mappe som musikfilen.

Loading…

Loading…

ssantos 5 months ago Source string comment

Is a checkbox checked or is something checked for a condition?

sjohannes 5 months ago Source string comment

The first one. I've now added a translator comment for this (but I don't know where Weblate shows it).

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../data/ui/preferences/appearance.ui:335
Comments
TRANSLATORS: "Checked" here refers to checkbox state.
Source string age
10 months ago
Translation file
po/da.po, string 526
String priority
Medium