Translate

Type: note
Description
:sl4:
Type: note
Description
:sl4:
Setting firmware variables for automatic boot
SourceTranslationState
27
GTK
28
'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment.
29
Failed to mount /target/proc
Klarte ikkje å montera /target/proc
30
Mounting the proc file system on /target/proc failed.
Montering av proc-filsystemet på /target/proc feila.
31
Warning: Your system may be unbootable!
Åtvaring: Det kan vere systemet ditt ikkje vil starte opp!
32
Setting firmware variables for automatic boot
Set opp maskinvarevariablar for automatisk oppstart.
33
Some variables need to be set in the Genesi firmware in order for your system to boot automatically. At the end of the installation, the system will reboot. At the firmware prompt, set the following firmware variables to enable auto-booting:
Nokre variablar må setjast i Genesis fastprogramvaren for at systemet ditt skal starte opp automatisk. Ved slutten av installasjonen vil systemet starte på nytt. På kommandolinja til fastprogramvaren kan du slå på automatisk oppstart ved å setje desse variablane:
34
You will only need to do this once. Afterwards, enter the "boot" command or reboot the system to proceed to your newly installed system.
Du vil måtte gjere dette berre ein gong. Etterpå skriv du inn «boot»-kommandoen eller start systemet på ny for å gå vidare til det nyinstallerte systemet ditt.
35
Alternatively, you will be able to boot the kernel manually by entering, at the firmware prompt:
Alternativt, vil du vere i stand til å starte opp kjerna manuelt ved å skrive dette på kommandolinja til fastprogramvaren:
36
Some variables need to be set in CFE in order for your system to boot automatically. At the end of installation, the system will reboot. At the firmware prompt, set the following variables to simplify booting:
Nokre variablar må setjast i CFE for at systemet ditt skal starte opp automatisk. Ved slutten av installasjonen vil systemet starte på nytt. På kommandolinja til fastprogramvaren kan du forenkle oppstarten ved å setje desse variablane:
37
You will only need to do this once. This enables you to just issue the command "boot_debian" at the CFE prompt.
Du vil berre trenge å gjere dette ein gong. Dette gjer deg i stand til å utføre kommandoen «boot_debian» på CFE-prompten.

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../nobootloader.templates:3001 ../nobootloader.templates:4001
Comments
Type: note Description :sl4: Type: note Description :sl4:
Source string age
a year ago
Translation file
packages/po/sublevel4/nn.po, string 32
String priority
Medium