Translate

Type: string
Description
:sl3:
The module ${MODULE} failed to load. You may need to pass parameters to the module to make it work; this is common with older hardware. These parameters are often I/O port and IRQ numbers that vary from machine to machine and cannot be determined from the hardware. An example string looks something like "irq=7 io=0x220"
SourceTranslationState
52
It appears that your installation medium was generated using UNetbootin. UNetbootin is regularly linked with difficult or unreproducible problem reports from users; if you have problems using this installation medium, please try your installation again without using UNetbootin before reporting issues.
53
The installation guide contains more information on how to create a USB installation medium directly without UNetbootin.
54
Do you intend to use FireWire Ethernet?
के तपाईँ फायरवायर इथरनेट प्रयोग गर्न प्रयत्न गर्नुहुन्छ ?
55
No Ethernet card was detected, but a FireWire interface is present. It's possible, though unlikely, that with the right FireWire hardware connected to it, this could be your primary Ethernet interface.
कुनै पनि इथरनेट कार्ड पत्ता लागेन, तर फायरवायर इन्टरफेस उपस्थित छ । तथापी भिन्न रुपमा यो संभव छ कि, तपाईँको ठीक फायरवायर हार्डवयेर सँग यसमा जडान गरिएको तपाईँको प्राथमिक इथरनेट इन्टरफेस् हुन सक्छ ।
56
Additional parameters for module ${MODULE}:
मोड्युल ${MODULE} का लागि अतिरिक्त परामितिहरू:
57
The module ${MODULE} failed to load. You may need to pass parameters to the module to make it work; this is common with older hardware. These parameters are often I/O port and IRQ numbers that vary from machine to machine and cannot be determined from the hardware. An example string looks something like "irq=7 io=0x220"
मोड्युल ${MODULE} लोड हुनका लागि असफल भयो । तपाईँले यसलाई काम गर्ने बनाउनका लागि परामितिहरू मोड्युलमा लोड गर्नुपर्ने हुन सक्छ, यो पुरानो चाँहि हार्डवयर सँग समान छ । यी परामितिहरू I/O पोर्ट र IRQ नम्बरहरू हुन सक्छन् जसले मेशिन बाट मेशिन रुपान्तरित गर्दछ र हार्डवेयरबाट निर्धारण गर्न सक्दैन । उदाहरणको रुपमा केही स्ट्रिङ "irq=7 io=0x220" देख्न सकिन्छ ।
58
If you don't know what to enter, consult your documentation, or leave it blank to not load the module.
यदि तपाईँलाई के प्रविष्ट गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने, तपाईँको मिसिलीकरण परामर्श गर्नुहोस् वा मोड्युल लोड नहुनका लागि खालि नै छोड्नुहोस् ।
59
Detect virtual driver disks from hardware manufacturer
हार्डवेयर निमार्णकर्ताको virtual ड्राइभर डिक्स पत्ता लगाउनुहोस्।
60
Load drivers from internal virtual driver disk?
इनटर्नल virtual ड्राइभर डिक्सबाट ड्राइभर लोड गर्नुहोस्?
61
Installing on this hardware may require some drivers provided by the manufacturer to be loaded from the built-in driver injection disk.
यो हार्डवेयरमा इन्सटल गर्न निमार्णाकर्ताद्दारा उपलब्ध केहि ड्राइभरहर built-in ड्राइभर injection डिक्सबाट लोड गर्नुपर्ने हुन्छ।
62
Waiting time (in seconds) for link detection:

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../hw-detect.templates:8001
Comments
Type: string Description :sl3:
Source string age
a year ago
Translation file
packages/po/sublevel3/ne.po, string 57
String priority
Medium
Failing checks