Translate

Type: boolean
Description
:sl3:
Note however that if you overwrite the disk containing the ISO image, you should not reboot before the end of the installation as you will not be able to restart the installer since the ISO image will be gone from the hard disk and memory.
SourceTranslationState
295
The ISO file ${FILENAME} on ${DEVICE} (${SUITE}, code ${CODENAME}, self-described as '${DESCRIPTION}') will be used as the installation ISO image.
Paigaldaja ISO tõmmisena läheb kasutusele ISO fail ${FILENAME} seadmel ${DEVICE} (${SUITE}, kood ${CODENAME}, enda kirjeldusega '${DESCRIPTION}').
296
If multiple ISO files exist on the same installer drive, you may select which one you want to use.
Kui samal paigalduskettal paikneb mitu ISO-faili, võid valida, millist kasutada.
297
Copy the ISO image into RAM before mounting it?
Kas kopeerida ISO tõmmis enne külgehaakimist mällu?
298
There is enough available memory to be able to copy the ISO image into RAM.
ISO tõmmise mällu kopeerimiseks ei ole piisavalt palju vaba mälu.
299
Choosing this option allows reusing the disk hosting the ISO image. If you don't do it, the disk will be actively used to access the ISO image and it can't be partitioned by the installer.
Selle valimine lubab taaskasutada ISO tõmmist hoidvat kõvaketast. Kui sa seda ei tee, siis on ISO tõmmisega kõvaketas aktiivselt kasutuses ja paigaldusprogramm ei saa tema partitsioneerimist muuta.
300
Note however that if you overwrite the disk containing the ISO image, you should not reboot before the end of the installation as you will not be able to restart the installer since the ISO image will be gone from the hard disk and memory.
Arvesta sellega, et kui sa kirjutad ISO tõmmisega kõvaketta üle, siis ei tohi sa enne paigalduse lõppu arvutit taaskäivitada, sest sa ei saa paigaldusprogrammi uuesti käivitada, kuna ISO tõmmist ei ole enam ei kõvakettal ega ka mälus.
301
Web server started, but network not running
Veebiserver käivitus, kuid võrk ei tööta
302
A simple web server has been started on this computer to serve log files and debug info. However, the network is not set up yet. The web server will be left running, and will be accessible once the network is configured.
Selles arvutis käivitati lihtne logifaile ja silmumisinfot pakkuv veebiserver, kuid võrku ei ole veel seadistatud. Veebiserver jääb käima, kuid talle pääseb ligi alles peale võrgu seadistamist.
303
Web server started
Veebiserver käivitatud
304
A simple web server has been started on this computer to serve log files and debug info. An index of all the available log files can be found at http://${ADDRESS}/
Selles arvutis käivitati lihtne logifaile ja silmumisinfot pakkuv veebiserver. Kõigile logifailidele viitav nimistu on kättesaadaval aadressil http://${ADDRESS}/
305
Check CD-ROM integrity?
Kas kontrollida CD-plaadi terviklikkust?

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
Source string location
../iso-scan.templates:18001
Comments
Type: boolean Description :sl3:
Source string age
a year ago
Translation file
packages/po/sublevel3/et.po, string 300
String priority
Medium