Translation

Type: boolean
Description
:sl3:
Choosing this option allows reusing the disk hosting the ISO image. If you don't do it, the disk will be actively used to access the ISO image and it can't be partitioned by the installer.
217/1880
Context English Danish State
Is ISO file ${FILENAME} the correct image for installation?
Er ISO-filen ${FILENAME} det korrekte aftryk for installationen?
The ISO file ${FILENAME} on ${DEVICE} (${SUITE}, code ${CODENAME}, self-described as '${DESCRIPTION}') will be used as the installation ISO image.
ISO-aftrykket ${FILENAME} på ${DEVICE} (${SUITE}, kode ${CODENAME}, beskrevet af sig selv som »${DESCRIPTION}«) vil blive brugt som installations-ISO-aftryk.
If multiple ISO files exist on the same installer drive, you may select which one you want to use.
Hvis flere ISO-filer findes på det samme installationsdrev, kan du vælge hvilket du ønsker at bruge.
Copy the ISO image into RAM before mounting it?
Kopier ISO-aftrykket til RAM før det monteres?
There is enough available memory to be able to copy the ISO image into RAM.
Der er nok tilgængelig hukommelse til at kunne kopiere ISO-aftrykket til RAM.
Choosing this option allows reusing the disk hosting the ISO image. If you don't do it, the disk will be actively used to access the ISO image and it can't be partitioned by the installer.
Valg af denne indstilling tillader genbrug af disken der indeholder ISO-aftrykket. Hvis du ikke gør det, vil disken blive brugt aktivt til at tilgå ISO-aftrykket og det kan ikke partioneres af installationsprogrammet.
Note however that if you overwrite the disk containing the ISO image, you should not reboot before the end of the installation as you will not be able to restart the installer since the ISO image will be gone from the hard disk and memory.
Bemærk dog at hvis du overskriver disken indeholdende ISO-aftrykket, så skal du ikke genstarte før afslutningen af installationen, da du ikke vil kunne genstarte installationsprogrammet da ISO-aftrykket er væk fra harddisken og hukommelsen.
Web server started, but network not running
Webserver startet, men netværket kører ikke
A simple web server has been started on this computer to serve log files and debug info. However, the network is not set up yet. The web server will be left running, and will be accessible once the network is configured.
Der er blevet startet en simpel webserver på denne computer, der tilbyder logfiler og fejlsporings-oplysninger, men netværket er endnu ikke sat op. Webserveren vil fortsat køre, og vil kunne nås, så snart netværket er sat op.
Web server started
Webserver startet
A simple web server has been started on this computer to serve log files and debug info. An index of all the available log files can be found at http://${ADDRESS}/
Der er blevet startet en simpel webserver på denne computer, der tilbyder logfiler og fejlsporings-oplysninger. Du finder et indeks over alle de tilgængelige logfiler på http://${ADDRESS}/

Loading…

Loading…

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Flags
ignore-same, ignore-translated
Source string location
../iso-scan.templates:18001
Source string age
2 years ago
Translation file
packages/po/sublevel3/da.po, string 331