Translate

Type: boolean
Description
:sl3:
Installing on this hardware may require some drivers provided by the manufacturer to be loaded from the built-in driver injection disk.
SourceTranslationState
56
Additional parameters for module ${MODULE}:
Paramedrau ychwanegol ar gyfer y modiwl ${MODULE}:
57
The module ${MODULE} failed to load. You may need to pass parameters to the module to make it work; this is common with older hardware. These parameters are often I/O port and IRQ numbers that vary from machine to machine and cannot be determined from the hardware. An example string looks something like "irq=7 io=0x220"
Methodd y modiwn ${MODULE} lwytho. Efallai bydd angen i chi rhoi baramedrau i'r modiwl i wneud iddo weithio; mae hyn yn gyffredin gyda caledwedd hyn. Mae'r paramedrau yma yn aml yn cynnwys porth M/A a rhifau IRQ sy'n newid o beiriant i beiriant a ni ellir eu dehongli o'r caledwedd Mae "irq=7 io=0x220" yn linyn paramedr nodweddiadol.
58
If you don't know what to enter, consult your documentation, or leave it blank to not load the module.
Os nad ydych chi'n gwybod beth i'w rhoi, ymgynghorwch a'ch dogfennaeth neu gadwch e'n wag i beidio a llwytho'r modiwl.
59
Detect virtual driver disks from hardware manufacturer
Darganfod gyriant disg rhithwir o wneuthurwyr y caledwedd
60
Load drivers from internal virtual driver disk?
Llwytho gyriannau o ddisg gyriant rhithwir mewnol arall?
61
Installing on this hardware may require some drivers provided by the manufacturer to be loaded from the built-in driver injection disk.
Er mwyn sefydlu ar y caledwedd yma, efallai y bydd angen llwytho rhai gyriannau cyflenwyd gan y gwneuthurwyr o'r disg chwistrellu gyriant mewnol.
62
Waiting time (in seconds) for link detection:
Amser aros (mewn eiliadau) ar gyfer darganfyddiad cysylltiad:
63
Please enter the maximum time you would like to wait for network link detection.
Rhowch yr uchafswm amser yr hoffech aros am ddarganfyddiad cysylltiad rhwydwaith.
64
Invalid network link detection waiting time
Amser aros darganfod cysylltiad annilys
65
The value you have provided is not valid. The maximum waiting time (in seconds) for network link detection must be a positive integer.
Mae'r gwerth a roddwyd yn annilys. Rhaid i uchafswm amser aros (mewn eiliadau) ar gyfer darganfyddiad cysylltiad rhwydwaith fod yn gyfanrif positif.
66
IPv6 unsupported on point-to-point links
Nid yw IPv6 wedi ei gefnogi ar ddolennau pwynt-i-bwynt

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
Source string location
../driver-injection-disk-detect.templates:2001
Comments
Type: boolean Description :sl3:
Source string age
a year ago
Translation file
packages/po/sublevel3/cy.po, string 61
String priority
Medium
Failing checks