Translate

Type: string
Description
:sl3:
Additional parameters for module ${MODULE}:
SourceTranslationState
51
UNetbootin media detected
Darganfuwyd cyfryngau UNetbootin
52
It appears that your installation medium was generated using UNetbootin. UNetbootin is regularly linked with difficult or unreproducible problem reports from users; if you have problems using this installation medium, please try your installation again without using UNetbootin before reporting issues.
53
The installation guide contains more information on how to create a USB installation medium directly without UNetbootin.
Mae'r canllaw sefydlu yn cynnwys mwy o wybodaeth ar sut i greu cyfrwng sefydlu USB yn uniongyrchol heb UNetbootin.
54
Do you intend to use FireWire Ethernet?
Ydych chi'n bwriadu defnyddio Ethernet FireWire?
55
No Ethernet card was detected, but a FireWire interface is present. It's possible, though unlikely, that with the right FireWire hardware connected to it, this could be your primary Ethernet interface.
Ni chanfwyd unrhyw gerdyn Ethernet, ond mae rhyngwyneb FireWire yn bresennol. Mae'n bosib, ond anhebygol, gyda'r caledwedd FireWire cywir wedi ei gysylltu iddo, gallai hwn weithredu fel eich prif ryngwyneb Ethernet.
56
Additional parameters for module ${MODULE}:
Paramedrau ychwanegol ar gyfer y modiwl ${MODULE}:
57
The module ${MODULE} failed to load. You may need to pass parameters to the module to make it work; this is common with older hardware. These parameters are often I/O port and IRQ numbers that vary from machine to machine and cannot be determined from the hardware. An example string looks something like "irq=7 io=0x220"
Methodd y modiwn ${MODULE} lwytho. Efallai bydd angen i chi rhoi baramedrau i'r modiwl i wneud iddo weithio; mae hyn yn gyffredin gyda caledwedd hyn. Mae'r paramedrau yma yn aml yn cynnwys porth M/A a rhifau IRQ sy'n newid o beiriant i beiriant a ni ellir eu dehongli o'r caledwedd Mae "irq=7 io=0x220" yn linyn paramedr nodweddiadol.
58
If you don't know what to enter, consult your documentation, or leave it blank to not load the module.
Os nad ydych chi'n gwybod beth i'w rhoi, ymgynghorwch a'ch dogfennaeth neu gadwch e'n wag i beidio a llwytho'r modiwl.
59
Detect virtual driver disks from hardware manufacturer
Darganfod gyriant disg rhithwir o wneuthurwyr y caledwedd
60
Load drivers from internal virtual driver disk?
Llwytho gyriannau o ddisg gyriant rhithwir mewnol arall?
61
Installing on this hardware may require some drivers provided by the manufacturer to be loaded from the built-in driver injection disk.
Er mwyn sefydlu ar y caledwedd yma, efallai y bydd angen llwytho rhai gyriannau cyflenwyd gan y gwneuthurwyr o'r disg chwistrellu gyriant mewnol.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
Source string location
../hw-detect.templates:8001
Comments
Type: string Description :sl3:
Source string age
a year ago
Translation file
packages/po/sublevel3/cy.po, string 56
String priority
Medium
Failing checks