Translate

Type: boolean
Description
:sl3:
By default the combination Control+Alt+Backspace does nothing. If you want it can be used to terminate the X server.
SourceTranslationState
45
If you choose to keep these options, no questions about the keyboard options will be asked.
Os ydych yn dewis cadw'r dewisiadau hyn, ni fydd cwestiynau am ddewisiadau'r bysellfwrdd yn cael eu gofyn.
46
Keep default keyboard options (${XKBOPTIONS})?
Cadw'r dewisiadau bysellfwrdd diofyn (${XKBOPTIONS})?
47
The default value for the options of the keyboard layout is XKBOPTIONS="${XKBOPTIONS}". It is based on the currently defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf.
Y gwerth diofyn ar gyfer dewisiadau y cynllun bysellfwrdd yw XKBOPTIONS="${XKBOPTIONS}". Mae hyn wedi ei seilio ar yr iaith/rhanbarth presennol a'r gosodiadau yn /etc/X11/xorg.conf.
48
If you choose to keep it, no questions about the keyboard options will be asked.
Os ydych yn dewis eu gadw, ni fydd cwestiynau am ddewisiadau'r bysellfwrdd yn cael eu gofyn.
49
Use Control+Alt+Backspace to terminate the X server?
Defnyddio Control+Alt+Backspace i derfynu'r gweinydd X?
50
By default the combination Control+Alt+Backspace does nothing. If you want it can be used to terminate the X server.
Yn arferol, nid yw'r cyfuniad Control+Alt+Backspace yn gwneud dim. Os hoffech chi, fe all gael ei ddefnyddio i derfynu'r gweinydd X.
51
UNetbootin media detected
Darganfuwyd cyfryngau UNetbootin
52
It appears that your installation medium was generated using UNetbootin. UNetbootin is regularly linked with difficult or unreproducible problem reports from users; if you have problems using this installation medium, please try your installation again without using UNetbootin before reporting issues.
53
The installation guide contains more information on how to create a USB installation medium directly without UNetbootin.
Mae'r canllaw sefydlu yn cynnwys mwy o wybodaeth ar sut i greu cyfrwng sefydlu USB yn uniongyrchol heb UNetbootin.
54
Do you intend to use FireWire Ethernet?
Ydych chi'n bwriadu defnyddio Ethernet FireWire?
55
No Ethernet card was detected, but a FireWire interface is present. It's possible, though unlikely, that with the right FireWire hardware connected to it, this could be your primary Ethernet interface.
Ni chanfwyd unrhyw gerdyn Ethernet, ond mae rhyngwyneb FireWire yn bresennol. Mae'n bosib, ond anhebygol, gyda'r caledwedd FireWire cywir wedi ei gysylltu iddo, gallai hwn weithredu fel eich prif ryngwyneb Ethernet.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
Source string location
../keyboard-configuration.templates:15001
Comments
Type: boolean Description :sl3:
Source string age
a year ago
Translation file
packages/po/sublevel3/cy.po, string 50
String priority
Medium
Failing checks