Translate

Type: text
Description
:sl1:
If you choose not to continue, you will be given the option of selecting a different language, or you can abort the installation.
155/1290
SourceTranslationState
164
If you do anything other than a purely default installation, there is a real chance that some dialogs will be displayed in English instead.
पूर्वनिर्धारित स्थापनाभन्दा तपाईँले अरू केही गर्नुभएमा केही संवाद अङ्ग्रेजी भाषामा देखिने संभावना अधिक रहन्छ ।
165
If you continue the installation in the selected language, most dialogs should be displayed correctly but - especially if you use the more advanced options of the installer - some may be displayed in English instead.
यदि तपाईँले चयन गरिएको भाषामा स्थापना निरन्तरता दिनुभएमा धेरै संवाद ठीकसँग देखिनुपर्दछ तर तपाईँले उन्नत विकल्प अपनाउनुभएमा केही चाहि अङ्ग्रेजी भाषामा देखिन सक्छन् ।
166
If you continue the installation in the selected language, dialogs should normally be displayed correctly but - especially if you use the more advanced options of the installer - there is a slight chance some may be displayed in English instead.
यदि तपाईँले चयन गरिएको भाषामा स्थापना निरन्तरता दिनुभएमा संवाद ठीकसँग देखिनुपर्दछ तर विशेषगरी तपाईँले उन्नत विकल्प अपनाउनुभएमा केही चाहि अङ्ग्रेजी भाषामा देखिन सक्छन् ।
167
The chance that you will actually encounter a dialog that is not translated into the selected language is extremely small, but it cannot be ruled out completely.
तपाईँले देख्नुहुने अनुवाद नभएको संवाद एकदमै सानो हुने संभावन रहन्छ तर यसलाई पूरै बेवास्ता गर्न पनि सकिदैन ।
168
Unless you have a good understanding of the alternative language, it is recommended to either select a different language or abort the installation.
तपाईँसँग वैकल्पिक भाषाको राम्रो ज्ञान नहुँदासम्म तपाईँलाई अर्को भाषा चयन गर्न वा स्थापना परित्याग गर्न सुझाव गरिन्छ ।
169
If you choose not to continue, you will be given the option of selecting a different language, or you can abort the installation.
यदि तपाईँले निरन्तरता नदिनका निम्ति विकल्प चयन गर्नुभयो भने तपाईँलाई अर्को भाषा चयन गर्न विकल्प प्रदान गरिन्छ वा तपाईँले स्थापना परित्याग गर्न सक्नुहुन्छ ।
170
other
अन्य
171
Country, territory or area:
देश,राज्य वा क्षेत्र :
172
Continent or region:
महादेश वा क्षेत्र :
173
The selected location will be used to set your time zone and also for example to help select the system locale. Normally this should be the country where you live.
तपाईँको टाइमजोन र प्रणाली लोक्याल चयन गर्न मद्दत गर्ने उदाहरणहरूको लागि पनि चयन गरीएको स्थान प्रयोग हुनेछ । सामान्यतया यो देश वा स्थान तपाई बसेको हुनुपर्ने छ ।
174
This is a shortlist of locations based on the language you selected. Choose "other" if your location is not listed.
यो तपाईँले चयन गर्नुभएको भाषामा आधारित स्थानहरूको छोटो सूचि हो । यदि तपाईँको स्थान सुचित गरीएको छैन भने "अन्य" रोज्नुहोस् ।

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
ignore-same
Source string location
../localechooser.templates-in:21001
Comments
Type: text Description :sl1:
Source string age
a year ago
Translation file
packages/po/sublevel1/ne.po, string 169
String priority
Medium
Failing checks