Translate

Type: select
Description
The installer failed to access the mirror. This may be a problem with your network, or with the mirror. You can choose to retry the download, select a different mirror, or ignore the problem and continue without all the packages from this mirror.
SourceTranslationState
115
The list shows the available tools. If you are unsure which to select, you should select the default. If your system fails to boot, you can retry the installation using the other options.
Листава ги прикажува достапните алатки. Ако не си сигурен која да ја избереш, треба да ја оставиш вообичаената. Ако твојот систем не успее да се вчита, може повторно да пробаш користејќи ги другите алатки.
116
Checking Release signature
Проверка на Release потписот
117
Downloading local repository key failed:
Преземање на клучот од локалното складиште не успеа:
118
The installer failed to download the public key used to sign the local repository at ${MIRROR}:
Инсталерот не успеа да го превземе јавниоот клуч користен за потпишување на локалното складиште на ${MIRROR}:
119
This may be a problem with your network, or with the server hosting this key. You can choose to retry the download, or ignore the problem and continue without all the packages from this repository.
Може да постои проблем со твојата мрежа или пак со серверот каде што е хостиран овој клуч. Може да пробаш повторно, да одбереш друга локација или да го игнорираш проблемот и да продолжиш без сите пакети од оваа локација.
120
The installer failed to access the mirror. This may be a problem with your network, or with the mirror. You can choose to retry the download, select a different mirror, or ignore the problem and continue without all the packages from this mirror.
Инсталерот не успеа да се поврзе со алтернативниот сервер. Ова можеби е поради проблем со твојата мрежа или со алтернативниот сервер. Може да пробаш повторно, да одбереш друга локација или да го игнорираш проблемот и да продолжиш без сите пакети од оваа локација.
121
Resume installation
Продолжи инсталација
122
Choose "Continue" to really exit the shell and resume the installation; any processes still running in the shell will be aborted.
Изберете „Продолжи“ за да излезете од школката и да продолжите со инсталацијата. Сите процеси што се извршени ќе бидат прекинати.
123
Select and install software
Избери и инсталирај програми
124
Setting up...
Поставување...
125
Upgrading software...
Надградувам софтвер...

Loading…

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../apt-mirror-setup.templates:4002
Comments
Type: select Description
Source string age
a year ago
Translation file
packages/po/sublevel1/mk.po, string 120
String priority
Medium
Failing checks