Translation

<primary>modification, right</primary>
41/380
Context English Swedish State
reading (symbolized by <literal>r</literal> as in “read”);
läs (symboliserad av <literal>r</literal> som i “read”);
writing (or modifying, symbolized by <literal>w</literal> as in “write”);
skrivning (eller ändring, symboliserat av <literal>w</literal> som i ”write”);
executing (symbolized by <literal>x</literal> as in “eXecute”).
exekvera (symboliserad av <literal>x</literal> som i ”eXecute”).
<primary>read, right</primary>
<primary>läs, rättighet</primary>
<primary>write, right</primary>
<primary>skriv, rättighet</primary>
<primary>modification, right</primary>
<primary>modifiering, rättighet</primary>
<primary>execution, right</primary>
<primary>körning, rättighet</primary>
In the case of a file, these rights are easily understood: read access allows reading the content (including copying), write access allows changing it, and execute access allows you to run it (which will only work if it is a program).
Då det gäller filer är det lätt att förstå dessa rättigheter: läsåtkomst tilåter läsning av innehållet (inklusive kopiering), skrivrättighet tillåter att ändra den, och körrättighet tillåter dig att köra den (vilket endast fungerar om det är ett program).
<emphasis>SECURITY</emphasis> <literal>setuid</literal> and <literal>setgid</literal> executables
<emphasis>SÄKERET</emphasis> <literal>setuid</literal> och <literal>setgid</literal>
Two particular rights are relevant to executable files: <literal>setuid</literal> and <literal>setgid</literal> (symbolized with the letter “s”). Note that we frequently speak of “bit”, since each of these boolean values can be represented by a 0 or a 1. These two rights allow any user to execute the program with the rights of the owner or the group, respectively. This mechanism grants access to features requiring higher level permissions than those you would usually have.
Två speciella rättigheter är relevanta vad gäller exekverbara filer: <literal>setuid</literal> och <literal>setgid</literal> (symboliserad av bokstaven ”s”). Observera att v vanligen pratar om ”bit” eftersom var och en av dessa booleska värden kan representeras av 0 eller 1. Dessa två rättigheter låter alla användare exekvera programmet med samma rättigheter som ägaren eller gruppen. Denna mekanism ger åtkomst till egenskaper som kräver utökade rättigheter.
<primary><literal>setuid</literal>, right</primary>
<primary><literal>setuid</literal>, rättighet</primary>

Loading…

Loading…

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Flags
xml-text
Source string age
5 years ago
Translation file
sv-SE/09_unix-services.po, string 212