Translate

Volume
11/100
SourceTranslationState
15
Volume level that triggers a high volume warning. See warning-volume-enabled for details.
Telitugevus, mis tingib kõrge helitugevuse hoiatuse. Vaata lähemalt teemast hoiatus-tugevus-lubatud.
16
Normal output volume.
Normaalne helitugevus.
17
The maximum volume when com.ubuntu.sound's 'allow-amplified-volume' setting is disabled.

To conform with EU standard EN 60950-1/Al2, this value should never be set to a dB that causes headphone sound output to exceed 100 dBA, nor electric output to exceed 150 mV.

The default value (0) corresponds to PulseAudio's PA_VOLUME_NORM.
Maksimaalne helitugevus, millega programmi com.ubuntu.sound 'allow-amplified-volume' säte on keelatud.

Vastamaks EU standardile EN 60950-1/Al2 ei tohi see väärtus olla selline, mis põhjustab kõrvaklapi väljundis tugevama heli kui 100 dBA või pinge üle 150 mV.

Vaikimisi väärtus (0) vastab PulseAudio sättele PA_VOLUME_NORM.
18
Output volume to use when com.ubuntu.sound's 'allow-amplified-volume' setting is enabled.
Väljundtugevus, mida kasutatakse juhul, kui on lubatud rakenduse com.ubuntu.sound säte 'allow-amplified-volume'.
19
The maximum volume when com.ubuntu.sound's 'allow-amplified-volume' setting is enabled.

To conform with EU standard EN 60950-1/Al2, this value should never be set to a dB that causes headphone sound output to exceed 100 dBA, nor electric output to exceed 150 mV.

The default value (11) corresponds to PulseAudio's PA_VOLUME_UI_MAX.
Maksimaalne helitugevus, millega programmi com.ubuntu.sound 'allow-amplified-volume' säte on lubatud.

Vastamaks EU standardile EN 60950-1/Al2 ei tohi see väärtus olla selline, mis põhjustab kõrvaklapi väljundis tugevama heli kui 100 dBA või pinge üle 150 mV.

Vaikimisi väärtus (11) vastab PulseAudio sättele PA_VOLUME_UI_MAX.
20
Volume
Helitugevus
21
Speakers
Kõlarid
22
Headphones
Kõrvaklapid
23
Bluetooth headphones
Bluetooth kõrvaklapid
24
Bluetooth speaker
Bluetooth kõlar
25
Usb speaker
USB kõlar

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
../src/info-notification.vala:25 ../src/info-notification.vala:42 ../src/service.vala:302 ../src/service.vala:305 ../src/sound-menu.vala:57 ../src/sound-menu.vala:251 ../src/warn-notification.vala:31
Source string age
a year ago
Translation file
po/et.po, string 20
String priority
Medium