Translate

The maximum volume when com.ubuntu.sound's 'allow-amplified-volume' setting is disabled.

To conform with EU standard EN 60950-1/Al2, this value should never be set to a dB that causes headphone sound output to exceed 100 dBA, nor electric output to exceed 150 mV.

The default value (0) corresponds to PulseAudio's PA_VOLUME_NORM.
SourceTranslationState
12
How many seconds a user's warning-volume approval should be remembered.
Kui pikaks ajaks jätta meelde kasutaja hoiatushelitugevus (sekundites).
13
How long to remember a user's approval of the confirmation dialog discussed in the description of 'warning-volume-enabled'.

The default value (72,000 seconds) corresponds to the 20 hours suggested by EU standard EN 60950-1/Al2: “The acknowledgement does not need to be repeated more than once every 20 h of cumulative listening time.”
Määrab kasutaja nõusoleku kinnituse kehtivuse pikkuse; seda analüüsitakse pikemalt 'hoiatus-tugevus-lubatud' kirjelduses.

Vaikimis väärtus (72 000 sekundit) vastab 20le tunnile, mida soovitab EU standard EN 60950-1/AI2: "Nõusolekut ei pea kordama tihemini kui üks kord iga summaarse 20 tunni kuulamise tagant".
14
Volume level that triggers a high volume warning.
Helutigevus, mis põhjustab tugeva heli hoiatuse.
15
Volume level that triggers a high volume warning. See warning-volume-enabled for details.
Telitugevus, mis tingib kõrge helitugevuse hoiatuse. Vaata lähemalt teemast hoiatus-tugevus-lubatud.
16
Normal output volume.
Normaalne helitugevus.
17
The maximum volume when com.ubuntu.sound's 'allow-amplified-volume' setting is disabled.

To conform with EU standard EN 60950-1/Al2, this value should never be set to a dB that causes headphone sound output to exceed 100 dBA, nor electric output to exceed 150 mV.

The default value (0) corresponds to PulseAudio's PA_VOLUME_NORM.
Maksimaalne helitugevus, millega programmi com.ubuntu.sound 'allow-amplified-volume' säte on keelatud.

Vastamaks EU standardile EN 60950-1/Al2 ei tohi see väärtus olla selline, mis põhjustab kõrvaklapi väljundis tugevama heli kui 100 dBA või pinge üle 150 mV.

Vaikimisi väärtus (0) vastab PulseAudio sättele PA_VOLUME_NORM.
18
Output volume to use when com.ubuntu.sound's 'allow-amplified-volume' setting is enabled.
Väljundtugevus, mida kasutatakse juhul, kui on lubatud rakenduse com.ubuntu.sound säte 'allow-amplified-volume'.
19
The maximum volume when com.ubuntu.sound's 'allow-amplified-volume' setting is enabled.

To conform with EU standard EN 60950-1/Al2, this value should never be set to a dB that causes headphone sound output to exceed 100 dBA, nor electric output to exceed 150 mV.

The default value (11) corresponds to PulseAudio's PA_VOLUME_UI_MAX.
Maksimaalne helitugevus, millega programmi com.ubuntu.sound 'allow-amplified-volume' säte on lubatud.

Vastamaks EU standardile EN 60950-1/Al2 ei tohi see väärtus olla selline, mis põhjustab kõrvaklapi väljundis tugevama heli kui 100 dBA või pinge üle 150 mV.

Vaikimisi väärtus (11) vastab PulseAudio sättele PA_VOLUME_UI_MAX.
20
Volume
Helitugevus
21
Speakers
Kõlarid
22
Headphones
Kõrvaklapid

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../data/org.ayatana.indicator.sound.gschema.xml:20
Source string age
a year ago
Translation file
po/et.po, string 17
String priority
Medium