Translate

A list of applications blacklisted from the sound menu
49/540
SourceTranslationState
1
A list of applications blacklisted from the sound menu
Loetelu rakendustest, mis on heli menüüs keelatud
2
Each media player which abides by the MPRIS2 spec will automatically appear in the menu. This array should contain the desktop file names (minus .desktop suffix) of applications which do not want to be included in the sound menu.
Kõik meediapleierid, mis vastavad MPRIS2 spetsifikatsioonile lisatakse menüüsse automaatselt. Selles massiivis peaksid olema nende rakenduste desktop-failide nimed (välja arvatud laiend .desktop), mis menüüsse ilmuda ei tohiks.
3
A list of applications which at some point have registered with the sound menu
Loetelu rakendustest, mis on mingil hetkel registreeritud heli menüüs
4
Each media player which abides by the MPRIS2 spec will automatically appear in the menu. This array should contain the desktop file names (minus .desktop suffix) of applications which have at some point appeared in the menu. This allows the menu remember and display offlined applications.
Kõik meediapleierid, mis vastavad MPRIS2 spetsifikatsioonile ilmuvad automaatselt menüüs. Selles massiivis peaksid olema nende rakenduste desktop-failide nimed (välja arvatud laiend .desktop), mis on mingil hetkel menüüs ilmunud. See lubab menüül pidada meeles ja kuvada ühenduseta rakendusi.
5
A list of applications that will have player controls visible all the time
Loetelu rakendustest, millede mängija juhtelemendid on alati nähtaval
6
Initial setting for global mute (mute all) on the menu
Heli menüü globaalse vaigistuse (vaigista kõik) algseade

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../data/org.ayatana.indicator.sound.gschema.xml:1
Source string age
a year ago
Translation file
po/et.po, string 1
String priority
Medium