Translate

Show the clock in the panel
SourceTranslationState
1
Show the clock in the panel
Kuva kellaaeg paneelil
2
Controls whether the clock indicator appears in the panel or not.
Kontrollib kella indikaatori kuvatamist paneelil.
3
What the time format should be
Milline peaks olema aja vorming
4
Controls the time format that is displayed in the indicator. For almost all users this should be the default for their locale. If you think the setting is wrong for your locale please join or talk to the translation team for your language. If you just want something different you can adjust this to be either 12 or 24 time. Or, you can use a custom format string and set the custom-time-format setting.
Kontrollib aja vormingut, mida kuvatakse indikaatoril. Enamikule kasutajatest peaks see olema nende vaikelokaadis. Kui sule tundub, et sätted on su lokaadile valed, siis palun liitu või räägi oma keele tlketiimiga. Kui sa soovid midagi erinevat, siis saad kohandada, kas kasutatakse 12 või 24 tunnist kella. Samuti saad kasutada kohandatud vormingustringi ja määrata kohandatud aja vormingu sätte.
5
The format string passed to strftime
Aja vormingu string funktsioonile strftime
6
The format of the time and/or date that is visible on the panel when using the indicator. For most users this will be a set of predefined values as determined by the configuration utility, but advanced users can change it to anything strftime can accept. Look at the man page on strftime for more information.
Aja ja/või kuupäeva vorming, mis kuvatakse indikaatori kasutamisel paneelile. Enamikule kasutajatest on see kogum etteantud väärtuseid, mille määramiseks on seadistusprogramm, kuid edasijõudnud kasutajad saavad seda muuta milleks iganes, mida funktsioon strftime toetab. Lisainfot vaata strftime manuaalist.

Loading…

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../data/org.ayatana.indicator.datetime.gschema.xml.in:1
Source string age
a year ago
Translation file
po/et.po, string 1
String priority
Medium