Translate

about_interface
<div><b>Game Settings</b> can be found by pressing your device's Menu Button.</div> <p>________________</p> <h1>Interface Icons</h1> <div><b>The Chest</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Quickslots [Long press the pouches inside to assign items for instant use]</p> <div><b>The Hero</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div> <p>Menu [Overview, Quests, Skills &amp; Inventory *]</p> <p>* (While in inventory, press an item for information &amp; long press for more options)</p> <div><b>The Enemy</b><img alt=monster src=monster.png /></div> <p>Information [Appears during Combat]</p> <p>________________</p> <h1>Combat</h1> <p>Actions taken during battle cost AP...</p> <div><b>Attacking</b> - [3AP] *</div> <img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Equipping Gear &amp; Using Items may alter AP &amp; usage cost)</p> <div><b>Using Items</b> - [5AP]</div> <div><b>Fleeing</b> - [6AP]</div> <p>________________</p> <h1>Advanced Combat</h1> <div>During Combat, long press a tile adjacent to the Hero...</div> <div><b>To Flee</b></div> <p>(chosen tile is highlighted - Attack Button changes to Move)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[flee mode activated - Long press enemy to re-enter combat]</p> <div><b>To Change Targets</b></div> <p>(the red target highlight shifts between enemies)</p> <p>[the target has been changed]</p>
SourceTranslationState
153
Help
Yardım
154
Authors
Yazarlar
155
License
Lisans
156
Welcome to Andor's Trail, an open-source roguelike RPG on Android.<br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/>Game forums on andorstrail.com for questions and gameplay discussions.</a><br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/wiki>Game wiki for info about the Andor's Trail world, among other things.</a><br /> <br /> <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>Project source code on github.com for developers.</a><br /> <br /> Please visit the forums to discuss the game with other players.<br />
Android üzerinde açık kaynak kodlu roguelike RPG olan Andor'un İzinde'ye hoş geldiniz.<br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/>Sorularınız ve oyun tartışmaları için oyun forumları andorstrail.com adresini ziyaret edebilirsiniz.</a><br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/wiki>Diğer şeylerin yanı sıra Andor'un İzinde dünyası hakkında bilgi için Oyun wiki'si.</a><br /> <br /> <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>Geliştiriciler için github.com üzerindeki proje kaynak kodu.</a><br /> <br />Oyunu diğer oyuncularla tartışmak için lütfen forumları ziyaret ediniz.
157
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.<br /> <br /> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.<br /> <br /> You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, see <a href=http://www.gnu.org/licenses>http://www.gnu.org/licenses</a><br /> <br /> For source code and feature requests, please visit the project page at <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>https://github.com/Zukero/andors-trail/</a><br />
Bu program özgür yazılımdır; siz dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz bu şartları altında GNU Genel Kamu Lisansı olarak Free Software Foundation tarafından yayımlanmış; her iki sürüm 2 Lisansı, veya (sizin seçiminize göre) daha sonraki bir sürümünü kapsar.<br /> <br /> Bu program HERHANGİ bir GARANTİ; olmadan ortalama kalite garantisi veya BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ile hiçbir garanti OLMADAN, faydalı olacağı ümidiyle, fakat dağıtılır.Daha fazla ayrıntı için GNU Genel Kamu Lisansı.<bkz:br / > < / > Bu programla birlikte GNU Genel Kamu Lisansı bir kopyasını değilse <a href almış olmalısınız=http://www br.gnu.org/>http://www.gnu.org/licenses</><br /> <br /> kaynak kodu ve özellik istekleri, lütfen <proje sayfasını ziyaret edin a href=https://github lisansları.com/Zukero/andors-trail/>https://github.com/Zukero/andors-trail/<br/></a>
158
<div><b>Game Settings</b> can be found by pressing your device's Menu Button.</div> <p>________________</p> <h1>Interface Icons</h1> <div><b>The Chest</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Quickslots [Long press the pouches inside to assign items for instant use]</p> <div><b>The Hero</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div> <p>Menu [Overview, Quests, Skills &amp; Inventory *]</p> <p>* (While in inventory, press an item for information &amp; long press for more options)</p> <div><b>The Enemy</b><img alt=monster src=monster.png /></div> <p>Information [Appears during Combat]</p> <p>________________</p> <h1>Combat</h1> <p>Actions taken during battle cost AP...</p> <div><b>Attacking</b> - [3AP] *</div> <img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Equipping Gear &amp; Using Items may alter AP &amp; usage cost)</p> <div><b>Using Items</b> - [5AP]</div> <div><b>Fleeing</b> - [6AP]</div> <p>________________</p> <h1>Advanced Combat</h1> <div>During Combat, long press a tile adjacent to the Hero...</div> <div><b>To Flee</b></div> <p>(chosen tile is highlighted - Attack Button changes to Move)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[flee mode activated - Long press enemy to re-enter combat]</p> <div><b>To Change Targets</b></div> <p>(the red target highlight shifts between enemies)</p> <p>[the target has been changed]</p>
<div><b>Oyun Ayarları</b> cihazınızdaki Menü Butonuna basılarak bulunabilir.</div> <p>________________</p> <h1>Arayüz İkonları</h1> <div><b>Sanduka</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Hızlı erişim [Eşyaları atamak ve anında kullanım için içerideki keselere uzun basınız]</p> <div><b>Kahraman</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div> <p>Menü [Genel Bakış, Quests, Beceriler &amp; Envanter *]</p> <p>* (Envanterde iken, bilgi için eşyanın üzerine tıklayınız &amp; daha fazla seçenek için uzun basınız)</p> <div><b>Düşman</b><img alt=monster src=monster.png /></div> <p>Bilgi [Dövüş esnasında görünür]</p> <p>________________</p> <h1>Dövüş</h1> <p>Dövüş sırasında alınan aksiyonlar AP tüketir...</p> <div><b>Saldırmak</b> - [3AP] *</div> <img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Ekipman giymek &amp; Eşya kullanmak AP'yi &amp; kullanım bedelini degiştirebilir</p> <div><b>Eşya kullanmak</b> - [5AP]</div> <div><b>Kaçmak</b> - [6AP]</div> <p>________________</p> <h1>İleri Dövüş</h1> <div>Dövüş sırasında, kahramanın yanındaki bir kareye uzun basınız...</div> <div><b>Kaçmak için</b></div> <p>(seçilen kare vurgulanır - Saldırı Butonu, Hareket'e döner)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[kaçma modu aktifleştirildi - Dövüşe dönmek için düşmanın üstüne uzun basınız]</p> <div><b>Hedefi Değiştirmek için</b></div> <p>(kırmızı hedef vurgusu düşmanlar arasında gidip gelir)</p> <p>[hedef değiştirildi]</p>
159
Welcome
Hoş geldiniz
160
Thank you for downloading Andor's Trail!

Please note that this version of Andor's Trail is a WORK IN PROGRESS, which means that all maps are not yet complete.
Please visit the project forums to discuss the game with other players or to help make the game even better (see about).

Thanks for all the feedback!
Andor'un İzinde'yi indirdiğiniz için teşekkürler!

Lütfen Andor'un İzinde'nin bu sürümünün DEVAM EDEN BİR ÇALIŞMADIR, bu da bütün haritalar henüz tamamlanmadı demektir.
Oyunu diğer oyuncularla tartışmak veya oyunun daha iyi olmasına yardım etmek için (bkz. hakkında) lütfen proje forumlarını ziyaret ediniz.

Bütün geri bildirimler için teşekkürler!
161
Select quests to show
Görevleri görmek için seçin
162
Hide completed quests
Tamamlanmış görevleri gizle
163
Include completed quests
Tamamlanmış görevleri dahil et

Loading…

Loading…

Allan Nordhøy 8 months ago Source string comment

Something should be done about this string.

Glossary

Source Translation
AP Aksiyon puanı
by the Shadow Gölge aşkına
chest sanduka
combat dövüş
enemy düşman
item eşya
move hareket
pouch kese

Source information

Context
about_interface
Flags
ignore-begin-space, ignore-end-space, ignore-begin-newline, ignore-end-newline
Source string age
3 years ago
Translation file
AndorsTrail/res/values-tr/strings.xml, string 158
String priority
Medium