Translate

about_interface
<div><b>Game Settings</b> can be found by pressing your device's Menu Button.</div> <p>________________</p> <h1>Interface Icons</h1> <div><b>The Chest</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Quickslots [Long press the pouches inside to assign items for instant use]</p> <div><b>The Hero</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div> <p>Menu [Overview, Quests, Skills &amp; Inventory *]</p> <p>* (While in inventory, press an item for information &amp; long press for more options)</p> <div><b>The Enemy</b><img alt=monster src=monster.png /></div> <p>Information [Appears during Combat]</p> <p>________________</p> <h1>Combat</h1> <p>Actions taken during battle cost AP...</p> <div><b>Attacking</b> - [3AP] *</div> <img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Equipping Gear &amp; Using Items may alter AP &amp; usage cost)</p> <div><b>Using Items</b> - [5AP]</div> <div><b>Fleeing</b> - [6AP]</div> <p>________________</p> <h1>Advanced Combat</h1> <div>During Combat, long press a tile adjacent to the Hero...</div> <div><b>To Flee</b></div> <p>(chosen tile is highlighted - Attack Button changes to Move)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[flee mode activated - Long press enemy to re-enter combat]</p> <div><b>To Change Targets</b></div> <p>(the red target highlight shifts between enemies)</p> <p>[the target has been changed]</p>
SourceTranslationState
153
Help
Súgó
154
Authors
Szerzők
155
License
Licenc
156
Welcome to Andor's Trail, an open-source roguelike RPG on Android.<br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/>Game forums on andorstrail.com for questions and gameplay discussions.</a><br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/wiki>Game wiki for info about the Andor's Trail world, among other things.</a><br /> <br /> <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>Project source code on github.com for developers.</a><br /> <br /> Please visit the forums to discuss the game with other players.<br />
Üdvözöl az Andor nyomában, amely egy nyílt forráskódú, Rouge-szerű RPG Androidra.<br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/>A játék fóruma az andorstrail.com oldalon található a kérdésekhez és a játékmenettel kapcsolatos beszélgetésekhez.</a><br /> <br /> <a href=http://andorstrail.com/wiki>Az Andor nyomában világával kapcsolatos játékinformációk egyebek mellett.</a><br /> <br /> <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>A projekt forráskódja a github.com oldalon fejlesztők számára.</a><br /> <br /> Látogasd meg a fórumot, ha beszélgetni szeretnél a játékról más játékosokkal.<br />
157
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.<br /> <br /> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.<br /> <br /> You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, see <a href=http://www.gnu.org/licenses>http://www.gnu.org/licenses</a><br /> <br /> For source code and feature requests, please visit the project page at <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>https://github.com/Zukero/andors-trail/</a><br />
Ez a program szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a Free Software Foundation által kiadott GNU General Public License dokumentumában leírtak; akár a licenc 2-es, akár (tetszőleges) későbbi változata szerint.<br /> <br /> Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatott garanciát is beleértve. További részleteket a GNU General Public License tartalmaz.<br /> <br /> A felhasználónak a programmal együtt meg kell kapnia a GNU General Public License egy példányát; ha mégsem kapta meg, akkor tekintse meg a <a href=http://www.gnu.org/licenses>http://www.gnu.org/licenses</a><br /> <br /> oldalon.<br /> <br /> A forráskódért és a funkciókérésekért látogasd meg a projekt oldalát a <a href=https://github.com/Zukero/andors-trail/>https://github.com/Zukero/andors-trail/</a> címen.<br />
158
<div><b>Game Settings</b> can be found by pressing your device's Menu Button.</div> <p>________________</p> <h1>Interface Icons</h1> <div><b>The Chest</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Quickslots [Long press the pouches inside to assign items for instant use]</p> <div><b>The Hero</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div> <p>Menu [Overview, Quests, Skills &amp; Inventory *]</p> <p>* (While in inventory, press an item for information &amp; long press for more options)</p> <div><b>The Enemy</b><img alt=monster src=monster.png /></div> <p>Information [Appears during Combat]</p> <p>________________</p> <h1>Combat</h1> <p>Actions taken during battle cost AP...</p> <div><b>Attacking</b> - [3AP] *</div> <img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (Equipping Gear &amp; Using Items may alter AP &amp; usage cost)</p> <div><b>Using Items</b> - [5AP]</div> <div><b>Fleeing</b> - [6AP]</div> <p>________________</p> <h1>Advanced Combat</h1> <div>During Combat, long press a tile adjacent to the Hero...</div> <div><b>To Flee</b></div> <p>(chosen tile is highlighted - Attack Button changes to Move)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[flee mode activated - Long press enemy to re-enter combat]</p> <div><b>To Change Targets</b></div> <p>(the red target highlight shifts between enemies)</p> <p>[the target has been changed]</p>
<div>A <b>játék beállításai</b> az eszköz Menü gombjának megnyomásával érhetők el.</div> <p>________________</p> <h1>Felületi ikonok</h1> <div><b>A láda</b><img alt=chest src=chest.png /></div> <p>Gyors tárolóhelyek [Hosszan nyomva a belül lévő zacskóra hozzárendelhetők tárgyak az azonnali használathoz]</p> <div><b>A hős</b><img alt=hero src=char_hero.png /></div> <p>Menü [áttekintő, küldetések, képességek és hátizsák *]</p> <p>* (Miközben a hátizsáknál vagy, nyomj rá egy tárgyra az információkért, illetve nyomd hosszan a további lehetőségekért)</p> <div><b>Az ellenség</b><img alt=monster src=monster.png /></div> <p>Információk [csata közben jelenik meg]</p> <p>________________</p> <h1>Csata</h1> <p>Az ütközet közben végzett művelt akciópontba kerül…</p> <div><b>Támadás</b> - [3AP] *</div> <img alt=attacking src=doubleattackexample.png /> <p>* (A felszerelések felvétele és a tárgyak használata megváltoztathatja az akciópont használati költségét)</p> <div><b>Tárgyak használata</b> - [5AP]</div> <div><b>Menekülés</b> - [6AP]</div> <p>________________</p> <h1>Speciális csata</h1> <div>Csata közben nyomd hosszan a hőssel szomszédos csempét…</div> <div><b>Meneküléshez</b></div> <p>(a választott csempe ki van emelve – a támadás gomb megváltozik mozgásra)</p> <img alt=flee src=flee_example.png /> <p>[menekülés mód aktiválva – nyomj hosszan az ellenségre, hogy újra belépj a csatába]</p> <div><b>Célok megváltoztatásához</b></div> <p>(a piros cél kiemelés vált az ellenségek között)</p> <p>[a cél megváltozott]</p>
159
Welcome
Üdvözlünk
160
Thank you for downloading Andor's Trail!

Please note that this version of Andor's Trail is a WORK IN PROGRESS, which means that all maps are not yet complete.
Please visit the project forums to discuss the game with other players or to help make the game even better (see about).

Thanks for all the feedback!
Köszönjük, hogy letöltötted az Andor nyomában játékot!

Ne felejtsd el, hogy az Andor nyomában ezen verziója egy FOLYAMATBAN LÉVŐ MUNKA, amely azt jelenti, hogy nincs még minden térkép befejezve.
Látogasd meg a projekt fórumát, hogy beszélgethess a játékról más játékosokkal, vagy azért, hogy segíts még jobbá tenni a játékot (lásd: névjegy).

Köszönjük minden visszajelzésed!
161
Select quests to show
Válaszd ki a megjelenítendő küldetést
162
Hide completed quests
Befejezett küldetések elrejtése
163
Include completed quests
Befejezett küldetések is

Loading…

Loading…

Allan Nordhøy 8 months ago Source string comment

Something should be done about this string.

Glossary

Source Translation
AP AP
inventory hátizsák
item tárgy
quest küldetés

Source information

Context
about_interface
Flags
ignore-begin-newline, ignore-begin-space, ignore-end-newline, ignore-end-space
Source string age
3 years ago
Translation file
AndorsTrail/res/values-hu/strings.xml, string 158
String priority
Medium