Translation Information

Project website https://www.turris.cz/
Instructions for translators

https://doc.turris.cz/doc/en/howto/localisation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://gitlab.labs.nic.cz/turris/turris-translations.git
Repository branch master
Last remote commit pkglists: Add RIPE Atlas SW Probe 0b43745
Josef Schlehofer authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/turris/turris-userlists/
Filemask*/user-notify.po
Translation file sk/user-notify.po
User avatar Pepes

Suggestion added

Turris / Turris: user-notifySlovak

This is a testing notification. Please ignore me.
Toto je testovaci notifikácia. Ignorujte ju.
5 months ago
Committed changes 2 years ago
Translation completed 2 years ago
This is a testing notification. Please ignore me.
Toto je testovacie upozornenie. Ignorujte ho.
2 years ago
Do not use containers on internal flash, they can wear it down really fast!!!
Neumiestňujte kontajnery na vstavané flash úložisko, môžu ho veľmi rýchlo opotrebovať!!!
2 years ago
Content of the tarballs is provided by third party, thus there is no warranty of any kind nor support from Turris team.
Obsah inštalovaných archívov je poskytovaný treťou stranou a nie je preto naňho poskytovaná žiadna záruka či podpora zo strany Turris tímu.
2 years ago
Distribution %1 version %2 was just installed as a container.
Distribúcia %1 vo verzii %2 bola nainštalovaná ako kontajner.
2 years ago
Moving files failed, please check manually what went wrong and what files were left on your old drive.
Presúvanie dát sa nepodarilo. Ručne zistite, čo sa pokazilo a aké súbory zostali len na pôvodnej jednotke.
2 years ago
Your new disk for storing data has been setup successfully. All you need to do now is to reboot your router for changes to take effect. Be aware that if you have some local data stored on your current storage, those will get moved during reboot, so your next reboot might take quite some time.
Nová jednotka bola úspešne pripravená. Ostáva už len reštartovať váš router. Pokiaľ ste v pôvodnom umiestnení už mali nejaké dáta, nasledujúci reštart môže trvať dlho, pretože sa pri ňom budú dáta presúvať, čo reštart predĺži.
2 years ago
Can't find your current srv location.
Nedarí sa nájsť aktuálne umiestnenie srv.
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 163 924
Translated 100% 10 163 924
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 19, 2018, 3:46 a.m.
Last author Vladimír Záhradník

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity