Translation Information

Project website https://www.turris.cz/
Instructions for translators

https://doc.turris.cz/doc/en/howto/localisation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://gitlab.labs.nic.cz/turris/turris-translations.git
Repository branch master
Last remote commit pkglists: Add RIPE Atlas SW Probe 0b43745
Josef Schlehofer authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/turris/turris-userlists/
Filemask*/user-notify.po
Translation file nl/user-notify.po
User avatar None

Committed changes

Turris / Turris: user-notifyDutch

Committed changes 10 months ago
This is a testing notification. Please ignore me.
Dit is een testmelding. Negeer me alstublieft.
10 months ago
Do not use containers on internal flash, they can wear it down really fast!!!
Gebruik geen containers op het interne flashgeheugen, ze kunnen hierdoor heel snel verslijten!
10 months ago
Content of the tarballs is provided by third party, thus there is no warranty of any kind nor support from Turris team.
Inhoud van de tar-archieven wordt geleverd door derde partij, dus er is geen garantie noch ondersteuning van het Turris team mogelijk.
10 months ago
Distribution %1 version %2 was just installed as a container.
Distributie %1 versie %2 is net geïnstalleerd als een container.
10 months ago
Moving files failed, please check manually what went wrong and what files were left on your old drive.
Het verplaatsen van bestanden is mislukt. Controleer handmatig wat er mis is gegaan en welke bestanden op uw oude schijf zijn achtergelaten.
10 months ago
Your new disk for storing data has been setup successfully. All you need to do now is to reboot your router for changes to take effect. Be aware that if you have some local data stored on your current storage, those will get moved during reboot, so your next reboot might take quite some time.
De nieuwe schijf voor het opslaan van gegevens is geïnstalleerd. Het enige wat u nu moet doen is uw router opnieuw opstarten om wijzigingen door te voeren. Houd er rekening mee dat als u lokale gegevens hebt opgeslagen op uw huidige opslag, dat deze tijdens het opnieuw opstarten worden verplaatst. Uw volgende herstart kan daarom nogal wat tijd in beslag nemen.
10 months ago
Can't find your current srv location.
Kan uw huidige SRV-locatie niet vinden.
10 months ago
Can't get UUID of your newly formatted drive.
UUID van het nieuw geformatteerde station kan niet worden ontvangen.
10 months ago
Formatting drive failed, try unpluging it and repluging it in again.
Het formatteren van de schijf is mislukt. Probeer deze los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 163 924
Translated 100% 10 163 924
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 14, 2019, 8:51 p.m.
Last author powerburner-nl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity