Translation Information

Project website https://www.turris.cz/
Instructions for translators

https://doc.turris.cz/doc/en/howto/localisation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://gitlab.labs.nic.cz/turris/foris/foris.git
Repository branch master
Last remote commit version 101.1 e06d327
User avatar mmtj authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/turris/foris/
Filemaskforis/locale/*/LC_MESSAGES/foris.po
Translation file foris/locale/sk/LC_MESSAGES/foris.po
User avatar None

New strings to translate

Turris / ForisSlovak

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Turris / ForisSlovak

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Turris / ForisSlovak

Resource update 11 months ago
User avatar Pepes

New translation

Turris / ForisSlovak

Guest Network
Sieť pre hostí
11 months ago
User avatar miska

Committed changes

Turris / ForisSlovak

Committed changes 11 months ago
User avatar Pepes

New translation

Turris / ForisSlovak

Following notifications occurred and haven't been dismissed since the last reboot.
Od minulého reštartu sa objavili a neboli vymazané nasledujúce upozornenia.
11 months ago
User avatar Pepes

New translation

Turris / ForisSlovak

Here you can test your connection settings. Remember to click on the <strong>Save</strong> button before running the test. Note that sometimes it takes a while before the connection is fully initialized. So it might be useful to wait for a while before running this test.
Tu si môžete vyskúšať svoje nastavenia pripojenia. Než test spustíte, nezabudnite kliknúť na tlačidlo <strong>Uložiť</strong>. Občas môže trvať dlhšiu dobu, než sa pripojenie kompletne zinicializuje, preto nemusí byť na škodu pred testom pripojenia chvíľu počkať.
11 months ago
User avatar Pepes

New translation

Turris / ForisSlovak

Here you specify your WAN port settings. Usually, you can leave these options untouched unless instructed otherwise by your internet service provider. Also, in case there is a cable or DSL modem connecting your router to the network, it is usually not necessary to change this setting.
Na tejto stránke špecifikujete nastavenie pripojenia k vonkajšej sieti (WAN port). Zvyčajne nie je nutné nastavenie meniť, pokiaľ to nevyžaduje Váš poskytovateľ internetového pripojenia. Tiež v prípade, že pripojenie k internetu sprostredkuje káblový alebo DSL modem, nie je väčšinou nutné toto nastavenie meniť.
11 months ago
User avatar Pepes

New translation

Turris / ForisSlovak

Guest network is used for <a href='%(url)s'>guest Wi-Fi</a>. It is separated from your ordinary LAN. Devices connected to this network are allowed to access the internet, but are not allowed to access the configuration interface of this device nor the devices in LAN.
Sieť pre hostí slúži na <a href='%(url)s'>WiFi pre hostí</a>. Je oddelená od vašej bežnej miestnej siete. Zariadeniam pripojeným do tejto siete je umožnené pristupovať k Internetu, ale už nie k rozhraniu pre nastavovanie routera či k zariadeniam v miestnej sieti.
11 months ago
User avatar Pepes

New contributor

Turris / ForisSlovak

New contributor 11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 516 5,109 31,163
Translated 99% 512 5,037 30,654
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 35% 182 1,582 9,271

Last activity

Last change Sept. 9, 2019, 2:48 p.m.
Last author Josef Schlehofer

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity