Translation status

Strings363
100.0%
Words3863
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Foris: Diagnostics plugin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Foris: OpenVPN plugin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Foris: TLS plugin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Foris: tzinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://www.turris.cz/
Instructions for translators https://www.turris.cz/doc/en/howto/localisation
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/CZ-NIC/foris.git
Repository branch master 74b2563
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/turris/foris/
Translation file foris/locale/pl/LC_MESSAGES/foris.po
When User Action Translation
2 days ago None Commited changes Turris/Foris - Polish
4 days ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Wysyłanie logów zfirewaporyla
4 days ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Wysyłanie dzienniklogów zapory
4 days ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Wyślisyłaj e-maile o nowych funkcjach.
4 days ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
O systemie
11 days ago None Commited changes Turris/Foris - Polish
13 days ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Jedną z funkcji uCollect jest emulacja niektórych często wykorzystywanych usług. Jeśli ta funkcja jest włączona, uCollect słuchanasłuchuje prób połączenia z tymi usługami. Włączanie usług emulowanych nie ma żadnego wpływu, jeśli inna usługa już nasłuchuje na swoim domyślnym porcie (numery portów są wymienione poniżej).
2 weeks ago None Commited changes Turris/Foris - Polish
2 weeks ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
Możesz włączyć dodatkowe funkcje, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie <a href="%(url)s">Akwizbierycjanie danych</a>.
2 weeks ago Krzysztof Kulesza Translation changed Turris/Foris - Polish
ZbAkwierzycjanie danych jest obecnie włączonea. Nie można wyłączyć updatera bez wyłączania akwizbycjierania danych.
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 363 3863
Translated 100.0% 363 3863
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change April 21, 2017, 2:47 p.m.
Last author Krzysztof Kulesza

Activity in last 30 days

Activity in last year