Translation status

516 Strings 100% Translate
5,109 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Turris: Diagnostics GPL-3.0
Foris: tzinfo This component is linked to the Turris/Foris repository. GPL-3.0
Foris: OpenVPN plugin GPL-3.0
Foris: Diagnostics plugin GPL-3.0
Foris: Netmetr plugin GPL-3.0 1
Foris: ServerSideBackups plugin GPL-3.0 1
Turris: userlists GPL-3.0
Turris: user-notify This component is linked to the Turris/Turris: userlists repository. GPL-3.0
Foris: Pakon plugin GPL-3.0
Foris: Storage Plugin GPL-3.0

Translation Information

Project website www.turris.cz
Instructions for translators

https://doc.turris.cz/doc/en/howto/localisation

Project maintainers User avatar miska User avatar shenek User avatar admin@turris.cz User avatar Pepes User avatar kkoci User avatar mmtj User avatar VojtechMyslivec User avatar aleksan4eg User avatar marek.sasek
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Source code repository https://gitlab.labs.nic.cz/turris/foris/foris.git
Repository branch master
Last remote commit version 101.1.1 bf1a839
Stepan Henek authored 2 weeks ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/turris/foris/
Filemask foris/locale/*/LC_MESSAGES/foris.po
Translation file foris/locale/cs/LC_MESSAGES/foris.po
User avatar lukasjelinek-cznic

Translation changed

Turris / ForisCzech

Enable this option to automatically assign IP addresses to the devices connected to the router.
Tuto volbu zapněte pro automatické přiřazování IP adres zařízením, připojených ke směrovači routeru.
yesterday
User avatar lukasjelinek-cznic

Translation changed

Turris / ForisCzech

In the setup you provided it is <strong>not possible to access the administration interface</strong> of your device. This means that the only way to configure your device will be via serial cabel or you need to a perform factory reset. <br/><br/> <p><strong>Is this really what you want?</strong></p>
V nastavení, které jste zadali, <strong>není možné přistupovat k rozhraní pro správu</strong> tohoto směrovače. To znamená, že jediný způsob jak ho nastavovat bude prostřednictvím sériového kabelu nebo provedení resetu do továrního nastavení.<br/><br/><p><strong>Opravdu je to to, coak chcete?</strong></p>
2 months ago
User avatar lukasjelinek-cznic

New translation

Turris / ForisCzech


This config page has been deprecated. Although it still might work,
you are adviced to use the newer configuration interface

Tato stránka konfigurace je zastaralá. I když by ještě mohla fungovat,
je doporučeno použít novější konfigurační rozhraní
2 months ago
User avatar lukasjelinek-cznic

Translation changed

Turris / ForisCzech

Testing message was sent, please check your inbox.
Testovací zpráva byla odeslána, podívejte se prosím do své e-mailové schránky.
2 months ago
User avatar lukasjelinek-cznic

Translation changed

Turris / ForisCzech

Please wait till the updater finishes its run.
VyPočkejte prosím, dokud automatické aktualizace nebudou dokončeny.
2 months ago
User avatar lukasjelinek-cznic

Translation changed

Turris / ForisCzech

Now you need to configure automatic updates on your device.
Nyní je potřeba nastavit automatické aktualizace vašeho zařízení.
2 months ago
User avatar lukasjelinek-cznic

Translation changed

Turris / ForisCzech

This network currently doesn't contain any devices. The changes you make here will become fully functional after you assign a network interface to this network.
Tato síť nyníaktuálně neobsahuje žádná zařízení. Změny, které zde provedete, se stanbudou plně funkčními poté, co do této sítěi přiřadíte síťové rozhraní.
2 months ago
User avatar lukasjelinek-cznic

Translation changed

Turris / ForisCzech

Delete CA
Smazat cert. autorituCA
3 months ago
User avatar lukasjelinek-cznic

Translation changed

Turris / ForisCzech

Generate CA
Vytvořit cert. autoritugenerovat CA
3 months ago
User avatar lukasjelinek-cznic

New translation

Turris / ForisCzech

Turris OS branch
Větev Turris OS
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 516 5,109 31,163
Translated 100% 516 5,109 31,163
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 25, 2021, 12:56 p.m.
Last author Lukas Jelinek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity