Translation Information

Project website https://www.turris.cz/
Instructions for translators

https://doc.turris.cz/doc/en/howto/localisation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://gitlab.labs.nic.cz/turris/foris-storage-plugin.git
Repository branch master
Last remote commit Update URLs to Foris repositories c5a0dc6
kkoci authored 4 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/turris/foris-storage-plugin/
Filemaskforis_plugins/storage/locale/*/LC_MESSAGES/foris.po
Translation file foris_plugins/storage/locale/pl/LC_MESSAGES/foris.po
None

Committed changes

Turris / Foris: Storage PluginPolish

Committed changes a year ago
UUID
UUID
a year ago
Are you sure you want to change where your srv is stored? Newly selected drive will be formated and you will loose all the data on it. Once formating is done, you'll get notification and you will be asked to reboot. On the reboot data will be moved from old drive to the new one. This can take some time so your next reboot will take longer. Are you sure you want to continue?
Czy na pewno chcesz zmienić miejsce przechowywania katalogu /srv? Nowo wybrany dysk zostanie sformatowany, i stracisz wszystkie dane na nim zawarte. Po zakończeniu formatowania otrzymasz powiadomienie i zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie. Po ponownym uruchomieniu dane zostaną przeniesione ze starego dysku do nowego. Może to trochę potrwać, więc ponowne uruchomienie będzie trwało dłużej. Jesteś pewien, że chcesz kontynuować?
a year ago
No drives connected, please connect a drive and refresh the page.
Brak podłączonych napędów, podłącz dysk i odśwież stronę.
a year ago
Format & Set
Formatuj & Ustaw
a year ago
Changes to this setting will take effect on next reboot!
Wybrane zmiany będą obowiązywać przy następnym uruchomieniu!
a year ago
UUID
UUID
a year ago
Filesystem
System plików
a year ago
Description
Opis
a year ago
Device
Urządzenie
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 14 199 1,159
Translated 100% 14 199 1,159
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 14% 2 2 17

Last activity

Last change Oct. 4, 2018, 5:31 p.m.
Last author Krzysztof Kulesza

Activity in last 30 days

Activity in last year