Translation Information

Project website https://www.turris.cz/
Instructions for translators

https://doc.turris.cz/doc/en/howto/localisation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://gitlab.labs.nic.cz/turris/foris-storage-plugin.git
Repository branch master
Last remote commit Update URLs to Foris repositories c5a0dc6
User avatar kkoci authored 9 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/turris/foris-storage-plugin/
Filemaskforis_plugins/storage/locale/*/LC_MESSAGES/foris.po
Translation file foris_plugins/storage/locale/cs/LC_MESSAGES/foris.po
User avatar None

Committed changes

Turris / Foris: Storage PluginCzech

Committed changes 10 months ago
User avatar pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: Storage PluginCzech

Are you sure you want to change where your srv is stored? Newly selected drive will be formated and you will loose all the data on it. Once formating is done, you'll get notification and you will be asked to reboot. On the reboot data will be moved from old drive to the new one. This can take some time so your next reboot will take longer. Are you sure you want to continue?
Opravdu chcete změnit kde je uložené /srv? Nově vybraný diská jednotka bude zformátována a všechna data, která na němí předtím byla budou ztracena. Po dokončení formátování obdržíte oznámení a budete požádáni o restart. Při restartu budou data přesunuta z původní jednotky na novou. To může nějakou chvíli trvat, takže příští restart bude trvat déle. Opravdu chcete pokračovat?
10 months ago
User avatar pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: Storage PluginCzech

No drives connected, please connect a drive and refresh the page.
Nejsou připojené žádné disky,jednotky – připojte nějakýou a znovu načtěte tuto stránku znovu.
10 months ago
User avatar pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: Storage PluginCzech

Once you choose a drive, it will be formatted to Btrfs filesystem and on next reboot your <em>/srv</em> (directory where all IO intesive applications should reisde) will get moved to this new drive.
Jakmile zvolíte disk, bude zformátován najednotku, bude na ní vytvořen souborový systém btrfs a po restartu se na tenuto nový diskou jednotku bude přesuneuto <em>/srv</em> (složka ve které by se měly nacházet všechny aplikace, náročné na vstup/výstupkteré často zapisují).
10 months ago
User avatar pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: Storage PluginCzech

Here you can setup where your persistent data should be stored. If you want to use Nextcloud, LXC or other IO intensive applications, don't put them on internal flash, but always use external storage. Also make sure that your data will fit on the new drive before switching.
Zde je možné nastavit, kde mají být ukládána trdata, zachovávalná datai po restartu. Pokud chcete používat Nextcloud, LXC nebo jiné aplikace, které hodně čtou a zapisují, rozhodně je (z důvodu její životnosti) neumisťujte na vestavěnou flash paměť, ale vždy použijte jiné (např. externí) úložiště. Také se před přepnutím ujistěte, že se data na novou jednotku vejdou.
10 months ago
User avatar None

Committed changes

Turris / Foris: Storage PluginCzech

Committed changes a year ago
User avatar pavelbo

Translation reverted

Turris / Foris: Storage PluginCzech

Processing changes at the moment, please wait...
Změny budou za okamžik zpracovány, povyčkejte prosím
a year ago
User avatar None

Committed changes

Turris / Foris: Storage PluginCzech

Committed changes a year ago
User avatar Pepes

Translation changed

Turris / Foris: Storage PluginCzech

No drives connected, please connect a drive and refresh the page.
Nejsou připojené žádné disky, připojte nějaký a nechte stránku načíst znovznovu načtěte tuto stránku.
a year ago
User avatar Pepes

Translation changed

Turris / Foris: Storage PluginCzech

UUID
Nikde se neopakující identifikátorUUID
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 14 199 1,159
Translated 100% 14 199 1,159
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 7% 1 48 274

Last activity

Last change Sept. 22, 2019, 3:44 a.m.
Last author Pavel Borecki

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity