Translation Information

Project website https://www.turris.cz/
Instructions for translators

https://doc.turris.cz/doc/en/howto/localisation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://gitlab.labs.nic.cz/turris/foris-openvpn-plugin.git
Repository branch master
Last remote commit Update URLs to Foris repositories 385adda
kkoci authored 4 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/turris/foris-openvpn-plugin/
Filemaskforis_plugins/openvpn/locale/*/LC_MESSAGES/foris.po
Translation file foris_plugins/openvpn/locale/pl/LC_MESSAGES/foris.po
None

Committed changes

Turris / Foris: OpenVPN pluginPolish

Committed changes 7 months ago
You can delete the whole CA. Note that all the certificates issued by this CA will be useless and if you wanted to use this plugin, you'd need to generate a new CA first.
Możesz usunąć tylko cały urząd certyfikacji (CA). Pamiętaj, że wszystkie certyfikaty wydane przez ten urząd certyfikacji będą bezużyteczne i jeśli chcesz korzystać z tej wtyczki, musisz najpierw wygenerować nowy urząd certyfikacji.
7 months ago
Be sure to check, that the server IP address provided in your configuration file actually matches the public IP address of your router.
Upewnij się, że adres IP serwera podany w pliku konfiguracyjnym pasuje do publicznego adresu IP routera.
7 months ago
Otherwise, if you've tried to set up OpenVPN outside this plugin, there is a chance that your configuration might collide with the configuration created by this plugin. Therefore you might need to disable the old configuration first.
Jeśli próbowałeś skonfigurować OpenVPN poza tą wtyczką, istnieje prawdopodobieństwo, że konfiguracja może kolidować z konfiguracją utworzoną przez tą wtyczkę. Z tego powodu może być konieczne wcześniejsze wyłączenie starej konfiguracji.
7 months ago
Currently, there is no OpenVPN certificate authority(CA). A CA is required to generate client certificates to authenticate to the OpenVPN server. To proceed you need to generate it first.
Obecnie nie ma żadnego urzędu certyfikacji (CA) OpenVPN. CA jest wymagany do generowania certyfikatów klienta do uwierzytelniania na serwerze OpenVPN. Aby kontynuować, musisz najpierw go wygenerować.
7 months ago
None

New string to translate

Turris / Foris: OpenVPN pluginPolish

New string to translate 8 months ago
None

Resource update

Turris / Foris: OpenVPN pluginPolish

Resource update 8 months ago
None

Committed changes

Turris / Foris: OpenVPN pluginPolish

Committed changes a year ago
prezeskk

Translation changed

Turris / Foris: OpenVPN pluginPolish

Delete CA
Usuń urząd certyfikacji (CA)
a year ago
prezeskk

Translation changed

Turris / Foris: OpenVPN pluginPolish

Generate CA
Generuje CA
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 73 586 3,584
Translated 100% 73 586 3,584
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 15% 11 42 259

Last activity

Last change Aug. 14, 2019, 5:54 a.m.
Last author Krzysztof Kulesza

Activity in last 30 days

Activity in last year