Translation Information

Project website https://www.turris.cz/
Instructions for translators

https://doc.turris.cz/doc/en/howto/localisation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://gitlab.labs.nic.cz/turris/foris-data_collect-plugin.git
Repository branch master
Last remote commit Update URLs to Foris repositories 061119b
kkoci authored 4 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/turris/foris-data_collect-plugin/
Filemaskforis_plugins/data_collect/locale/*/LC_MESSAGES/foris.po
Translation file foris_plugins/data_collect/locale/cs/LC_MESSAGES/foris.po
None

Committed changes

Turris / Foris: DataCollect pluginCzech

Committed changes 6 months ago
pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: DataCollect pluginCzech

With the Turris router you can join Project Turris which is a non-profit research project founded by the CZ.NIC association, a .CZ domain registry. By joining the project, your router will act as a probe which analyzes traffic between your home network and the Internet and helps to identify malicious data flows. Once such a flow is detected your router notifies the Turris headquarters which can compare the flow with data from the rest of the probes and assign it a threat level. If the flow is identified as an attack Turris headquarters can prepare an update which is distributed to every Turris router and helps them to protect themselves against the attack.
Se směrovač routerem Turris je možné zapojit se do projektu Turris, což je neziskový výzkumný projekt sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., správce české národní domény .CZ. Tím se váš směrovačrouter současně stane sondou, která analyzuje provoz mezi Internetem a domácí sítí a pomáhá identifikovat podezřelé datové toky zvenčí. Při jejich zjištění pak upozorní centrálu Turris na možný útok. Dále porovná data z ostatních připojených směrovačrouterů Turris a vyhodnotit nebezpečnost zjištěného provozu. V případě, že je útok odhalen, jsou vytvořeny aktualizace, které jsou distribuovány na všechny směrovačeroutery Turris a ty jsou tak chráněny.
6 months ago
pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: DataCollect pluginCzech

This router is currently assigned to a different email address. Please continue to the <a href="%(url)s">Turris website</a> and use the registration code <strong>%(reg_num)s</strong> for a re-assignment to your email address.
Tento směrovačrouter je v současnosti přiřazen k jiné e-mailové adrese. Pokračujte na <a href="%(url)s">portál Turris</a> a použijte registrační kód <strong>%(reg_num)s</strong> pro změnu přiřazení k vaší e-mailové adrese.
6 months ago
pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: DataCollect pluginCzech

Failed to verify the router's registration.
Nepodařilo se ověřit, zda byl směrovačrouter zaregistrován.
6 months ago
None

Committed changes

Turris / Foris: DataCollect pluginCzech

Committed changes 6 months ago
pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: DataCollect pluginCzech

With the Turris router you can join Project Turris which is a non-profit research project founded by the CZ.NIC association, a .CZ domain registry. By joining the project, your router will act as a probe which analyzes traffic between your home network and the Internet and helps to identify malicious data flows. Once such a flow is detected your router notifies the Turris headquarters which can compare the flow with data from the rest of the probes and assign it a threat level. If the flow is identified as an attack Turris headquarters can prepare an update which is distributed to every Turris router and helps them to protect themselves against the attack.
S routere směrovačem Turris je možné zapojit se do projektu Turris, což je neziskový výzkumný projekt sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., správce české národní domény .CZ. Tím se váš routersměrovač současně stane sondou, která analyzuje provoz mezi Internetem a domácí sítí a pomáhá identifikovat podezřelé datové toky zvenčí. Při jejich zjištění pak upozorní centrálu Turris na možný útok. TaDále porovná data z ostatních připojených rotersměrovačů Turris a vyhodnotit nebezpečnost zjištěného provozu. V případě, že je útok odhalen, jsou vytvořeny aktualizace, které jsou distribuovány na všechny routerysměrovače Turris a ty jsou tak chráněny.
6 months ago
pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: DataCollect pluginCzech

This router is currently assigned to a different email address. Please continue to the <a href="%(url)s">Turris website</a> and use the registration code <strong>%(reg_num)s</strong> for a re-assignment to your email address.
Tento routersměrovač je v současnosti přiřazen k jiné e-mailové adrese. Pokračujte na <a href="%(url)s">portál Turris</a> a použijte registrační kód <strong>%(reg_num)s</strong> pro změnu přiřazení k vaší e-mailové adrese.
6 months ago
pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: DataCollect pluginCzech

Registration for the entered email is valid. Now you can enable the data collection.
Registrace pro tuto e-mailovou adresu je platná. Nyní můžete aktivovazapnout sběr dat.
6 months ago
pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: DataCollect pluginCzech

Failed to update emulated services. Note that you might need to wait till ucollect is properly installed.
Nepodařilo se nastavit emulované služby. Pozn. před nastavováním emulovaných služeb je nezbytné mít nainstalovanýé ucollect.
6 months ago
pavelbo

Translation changed

Turris / Foris: DataCollect pluginCzech

Failed to verify the router's registration.
Nepodařilo se ověřit, zda byl router směrovač zaregistrován.
6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 41 440 2,847
Translated 100% 41 440 2,847
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 4% 2 3 18

Last activity

Last change Sept. 27, 2019, 1:11 p.m.
Last author Pavel Borecki

Activity in last 30 days

Activity in last year