Translation status

62 Strings 100% Translate
381 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 1

Translation Information

Project website github.com/gnunn1/tilix
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Source code repository https://github.com/gnunn1/terminix.git
Repository branch master
Last remote commit Added translation using Weblate (Marathi) b737a8c9
User avatar josprachi authored 3 weeks ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/tilix/translations/
Filemask data/man/po/*.man.po
Translation file data/man/po/cs.man.po
User avatar gnunn1

Resource update

Tilix / ManpageCzech

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Tilix / ManpageCzech

Committed changes 2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Tilix / ManpageCzech

Open a window in Quake mode or toggle existing Quake mode window visibility.
Otevřít okno v qQuake režimu nebo přepnout viditelnost existujícího okna v qQuake režimu.
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Tilix / ManpageCzech

Start an additional Tilix instance as a new process. By default and as per GTK+ version 3 guidelines, Tilix maintains a single process that all windows belong to. This option forces Tilix to start as a separate process. This is not recommended and only intended for debugging purposes. Its use will prevent different Tilix windows from communicating with each other.
Spustit další instanci Tilix jako nový proces. Ve výchozím stavu a dle směrnic GTK+ verze 3, Tilix obhospodařuje jeden proces do kterého přísluší všechna okna. Oproti tomu tato předvolba vynutí aby se Tilix spouštěl jako oddělené procesy. Toto není doporučovánío a je určeno pouze pro účely ladění, protože . Použití tohoto zabrání oknům Tilix komunikovat mezi sebou.
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Tilix / ManpageCzech

Override the preferred window style, the following styles are supported:
Přepsat upřednostňovaný styl okna který použít –, podporované jsou následující styly:
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Tilix / ManpageCzech

B<app-new-window> Create a new Tilix window.
B<app-new-window> Vytvoříit nové okno Tilix.
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Tilix / ManpageCzech

B<app-new-session> Create a new Tilix session within the current window.
B<app-new-session> Vytvoříit novou Tilix relaci ve stávajícím okně.
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Tilix / ManpageCzech

B<session-add-down> Add a new terminal below the current terminal.
B<session-add-down> Přidáat nový terminál pod ten stávající.
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Tilix / ManpageCzech

B<session-add-right> Add a new terminal rightwards of the current one.
B<session-add-right> Přidáat nový terminál napravo od toho stávajícího.
2 years ago
User avatar pavelbo

New translation

Tilix / ManpageCzech

Perform one of the following actions in the current Tilix instance:
Provést některou z následujících akcií ve stávající instanci Tilix – podporovány jsou následující akce:
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 62 381 2,659
Translated 100% 62 381 2,659
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 27, 2018, 4:12 a.m.
Last author Pavel Borecki

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity