Discussions, questions, ...: https://gitlab.com/SuperFreezZ/SuperFreezZ/issues/21. Also write there if you would like to be an administrator. All translations will automatically be included in one of the next versions.

Translation status

98 Strings 100% Translate
606 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
store metadata This component is linked to the SuperFreezZ/SuperFreezZ repository. GPL-3.0 13% 25 1,125 1 Translate

Translation Information

Project website https://gitlab.com/SuperFreezZ/SuperFreezZ
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://gitlab.com/SuperFreezZ/SuperFreezZ
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'master' of gitlab.com:SuperFreezZ/SuperFreezZ 48b85fb
Hocuri authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/superfreezz/superfreezz/
Filemaskres/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileres/values/strings.xml
Translation file res/values-cs/strings.xml
None

Committed changes

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Committed changes 6 days ago
kingu

Translation changed

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Examples of apps that deserve to be frozen:

• Untrusted apps (that you do not want to have running in the background)
• Apps you rarely use
• Annoying apps
Příklady aplikací zasluhující zamrznutí:


• Nedůvěryhodné aplikace (které nechcete nechat v chodu na pozadí)
• Aplikace zřídka používané
• Otravné aplikace
8 days ago
kingu

Source string changed

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Examples of apps that deserve to be frozen:


• Untrusted apps (that you do not want to have running in the background)
• Apps you rarely use
• Annoying apps
8 days ago
None

Committed changes

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Committed changes 2 weeks ago
zeritti

New translation

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

(inactive)
(nyní neaktivní)
2 weeks ago
zeritti

New translation

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Turning this on lets you automatically freeze apps.

Advantages:
• No user interaction: Faster. No need to know how to do it.
• Disabled users can use the freeze shortcut (via speech recognition, for example), freezing all apps automatically.

SuperFreezZ uses the accessibility service when tapping "FORCE STOP", "OK", and "Back". Retrieval of window content finds these buttons, and observation of actions is needed to know when they appear.

The accessibility service can also be used to lock the screen after freezing on newer Android versions.
Zapnutím se nechají applikace automaticky zamrazit.

Výhody:
• Žádná interakce uživatele: Rychlejší. Není třeba vědět, jak to udělat.
• Handikapovaní uživatelé mohou použít zamrazovací zkratku (například skrze rozpoznání řeči), applikace tak zamrazí automaticky.

SuperFreezZ používá jen službu usnadnění za účelemv případě klepnutí na "VYNUCENÉ ZASTAVENÍ", "OK" a "Zpět". Přečtení obsahu okna je nutné pro nalezení těchto tlačítek a sledování Vašich akcí je zapotřebí k zjištění jejich pozice.

Službu usnadnění lze také použít k zamknutí obrazovky po zamrazení v novějších verzích Androidu.
2 weeks ago
kingu

Source string changed

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Turning this on lets you automatically freeze apps.

Advantages:
• No user interaction: Faster. No need to know how to do it.
• Disabled users can use the freeze shortcut (via speech recognition, for example), freezing all apps automatically.

SuperFreezZ uses the accessibility service to tap onwhen tapping "FORCE STOP", "OK", and "Back". Retrieval of window content finds these buttons, and observation of actions is needed to know when they appear.

SuperFreezZ just uses the accessibility service to tap on "FORCE STOP", "OK" and "Back". Retrieve window content is necessary to find these buttons and observe your actions is needed to know when they appear.

The accessibility service can also be used to lock the screen after freezing on newer Android versions.
2 weeks ago
None

New string to translate

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

New string to translate 3 weeks ago
None

Resource update

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

Resource update 3 weeks ago
None

Source string changed

SuperFreezZ / SuperFreezZCzech

(now inactive)
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 98 606 3,578
Translated 100% 98 606 3,578
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 25, 2020, 8:57 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year