Translation Information

Project website http://sonic-pi.net/
Instructions for translators

https://github.com/samaaron/sonic-pi/blob/main/TRANSLATION.md

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Repository https://github.com/samaaron/sonic-pi.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (French) 3a06c5a1f
User avatar nicoder authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/sonic-pi/tutorial/
Filemasketc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-*.po
Translation file etc/doc/lang/sonic-pi-tutorial-da.po
User avatar None

Committed changes

Sonic Pi / TutorialDanish

Committed changes 4 months ago
User avatar olefriis

New translation

Sonic Pi / TutorialDanish

If you take a waveform and squash it it will move up and down more times per second. This will make it sound higher pitched. It turns out that doubling the amount of up and down movements (oscillations) doubles the frequency. So, *playing your sample at double rate will double the frequency you hear it*. Also, *halving the rate will halve the frequency*. Other rates will affect the frequency accordingly.
Hvis du tager en bølgeform og krypmer den, vil den flytte sig op og ned flere gange pr. sekund. Det vil give den en højere tone. Når man fordobler antallet af bevægelser op og ned (oscillationer/svingninger) pr. sekund, fordobler man frekvensen. Så *afspiller du din sample med dobbelt hastighed, fordobler du frekvensen*. På samme måde vil du *halvere frekvensen ved at halvere hastigheden*. Andre ændringer i hastigheden vil på tilsvarende vis ændre frekvensen.
4 months ago
User avatar olefriis

Translation changed

Sonic Pi / TutorialDanish

You might have seen pictures like this before. It's called the *waveform* of a sample. It's just a graph of numbers. Typically a waveform like this will have 44100 points of data per second (this is due to the Nyquist-Shannon sampling theorem). So, if the sample lasts for 2 seconds, the waveform will be represented by 88200 numbers which we would feed to the speaker at a rate of 44100 points per second. Of course, we could feed it at double rate which would be 88200 points per second. This would therefore take only 1 second to play back. We could also play it back at half rate which would be 22050 points per second taking 4 seconds to play back.
Måske du har set grafer som denne før. Det kaldes *bølgeformen* af en sample. Det er bare en graf over tal. En bølgeform som denne vil typisk have 44100 datapunkter pr. sekund - det skyldes Nyquist-Shannon-samplings-teoremet. Det betyder at hvis en sample varer 2 sekunder, vil bølgeformen bestå af 88200 tal som vi kan sende til højttaleren med en hastighed på 44100 tal pr. sekund. Vi kan naturligvis også sende det med dobbelt hastighed, hvilket vil give 88200 tal pr. sekund. Så vil det kun tage 1 sekund at afspille samplen. Vi kan også afspille med halv hastighed, hvilket vil svare til 22050 tal pr. sekund. Det vil gøre at samplen tager 4 sekunder om at blive afspillet.
4 months ago
User avatar olefriis

New translation

Sonic Pi / TutorialDanish

Changing the playback rate also affects the pitch of the sample. The frequency or pitch of a waveform is determined by how fast it moves up and down. Our brains somehow turn fast movement of speakers into high notes and slow movement of speakers into low notes. This is why you can sometimes even see a big bass speaker move as it pumps out super low bass - it's actually moving a lot slower in and out than a speaker producing higher notes.
Ændring af afspilningshastigheden ændrer også tonen på samplen. Frekvensen, eller tonen, på en bølgeform er bestemt af hvor hurtigt den bevæger sig op og ned. Vores hjerner opfatter på en eller anden måde hurtige bevægelser i højttaleren som høje toner og langsomme bevægelser i højttaleren som lave toner. Det er derfor du nogle gange kan se en stor bashøjttaler bevæge sig når den pumper en superlav bas ud - den bevæger sig meget langsommere ind og ud end en højttaler der spiller højere toner.
4 months ago
User avatar olefriis

Translation changed

Sonic Pi / TutorialDanish

new_sample_duration = (1 / rate) * sample_duration
ny_samplevarighed = (1 / rate) * oprindelig_samplevarighed
4 months ago
User avatar olefriis

Translation changed

Sonic Pi / TutorialDanish

We can represent this with the formula:
Det kan udtrykkes med denne formel hvor rate svarer til hastigheden:
4 months ago
User avatar olefriis

New translation

Sonic Pi / TutorialDanish

new_sample_duration = (1 / rate) * sample_duration
ny_samplevarighed = (1 / rate) * samplevarighed
4 months ago
User avatar olefriis

New translation

Sonic Pi / TutorialDanish

We can represent this with the formula:
Det kan udtrykkes med denne formel:
4 months ago
User avatar olefriis

New translation

Sonic Pi / TutorialDanish

Using a playback rate of 1/10 makes playback last 10 times longer.
En afspilningshastighed på en tiendedel vil tidoble afspilningstiden.
4 months ago
User avatar olefriis

New translation

Sonic Pi / TutorialDanish

Using a playback rate of one fourth quadruples the playback time,
En afspilningshastighed på en fjerdedel vil firdoble afspilningstiden,
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,068 53,655 305,953
Translated 14% 307 6,282 35,477
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 65 420

Last activity

Last change May 9, 2020, 12:47 p.m.
Last author Ole Friis Østergaard

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity