Translation status

93 Strings 100% Translate
385 Words 100%

Translation Information

Project website https://github.com/Sparker0i/Weather
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/Sparker0i/Weather.git
Repository branch master
Last remote commit Update README.md 5411966
Aaditya Menon authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/simple-weather/strings/
Filemaskapp/src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileapp/src/main/res/values/strings.xml
Translation file app/src/main/res/values-sv/strings.xml
mattiasmun

New contributor

Simple Weather / StringsSwedish

New contributor 4 months ago
mattiasmun

New translation

Simple Weather / StringsSwedish

Hastighet: %.2f
4 months ago
None

Committed changes

Simple Weather / StringsSwedish

Committed changes 8 months ago
kingu

New translation

Simple Weather / StringsSwedish

Du kan ange din egen OpenWeatherMap-API-nyckel och bidra till att minska belastningen från min API-nyckel.

AKTA DIG: att ange en fel API-nyckel kan leda till oönskade åtgärder. Gör detta på egen risk.
8 months ago
kingu

Translation changed

Simple Weather / StringsSwedish

Du behöver aktivera GPS:-en för att den här funktionen ska fungera
8 months ago
kingu

New translation

Simple Weather / StringsSwedish

Stad : %s
8 months ago
kingu

New translation

Simple Weather / StringsSwedish

Temperatur : %1$d %2$s
8 months ago
kingu

New translation

Simple Weather / StringsSwedish

Solnedgång vid : %s
8 months ago
kingu

New translation

Simple Weather / StringsSwedish

Soluppgång vid : %s
8 months ago
kingu

New translation

Simple Weather / StringsSwedish

Hej där, kunde inte hitta staden som du ville ha. Vänligen fyll i en ny :
8 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 93 385 2,118
Translated 100% 93 385 2,118
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 16, 2019, 6:13 p.m.
Last author Mattias Münster

Activity in last 30 days

Activity in last year