Translation status

Strings9
100.0% Translate
Words94
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
4.8
59.5% 44.3% 18.9% 0.2% 0.2% 0.0% Translate
Development
59.0% 43.7% 19.1% 0.2% 0.2% 0.0% Translate
SQL parser
6.8% 8.8% 47.7% 0.0% 2.3% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators https://www.phpmyadmin.net/translate/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license GPL-2.0+
Repository https://salsa.debian.org/phpmyadmin-team/phpmyadmin.git
Repository branch master c43d5adb
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/debian/
File maskdebian/po/*.po
Translation file debian/po/bg.po
When User Action Detail Object
2 years ago Yordan Nedelchev New translation phpMyAdmin/Debian - Bulgarian
Ако оставите това поле празно, достъпът до уеб-базирана настройка ще е забранен.
2 years ago None Committed changes phpMyAdmin/Debian - Bulgarian
2 years ago Yordan Nedelchev Translation completed phpMyAdmin/Debian - Bulgarian
2 years ago Yordan Nedelchev New translation phpMyAdmin/Debian - Bulgarian
Потребителските имена и пароли могат да бъдат управлявани с командата «htpasswd» и се съхраняват в «/etc/phpmyadmin/htpasswd.setup».
2 years ago Yordan Nedelchev New translation phpMyAdmin/Debian - Bulgarian
Парола за уеб-базирана настройка:
2 years ago Yordan Nedelchev New translation phpMyAdmin/Debian - Bulgarian
Ако оставите това поле празно, ще се използва потребителското име по подразбиране ('admin').
2 years ago Yordan Nedelchev New translation phpMyAdmin/Debian - Bulgarian
Достъпът до тази система изисква потребителско име и парола.
2 years ago Yordan Nedelchev New translation phpMyAdmin/Debian - Bulgarian
След инсталация, системата за настройка за phpMyAdmin, може да бъде използвана от http://localhost/phpmyadmin/setup/index.php.
2 years ago Yordan Nedelchev New translation phpMyAdmin/Debian - Bulgarian
Потребителско име за уеб-базирана настройка на системата:
2 years ago Yordan Nedelchev New translation phpMyAdmin/Debian - Bulgarian
Моля, изберете уеб-сървъра, който да бъде автоматично конфигуриран да стартира phpMyAdmin.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 9 94
Translated 100.0% 9 94
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 23, 2016, 6:52 p.m.
Last author Yordan Nedelchev

Activity in last 30 days

Activity in last year