Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
4.9 GPL-2.0 48% 152,552 1,119,238 16,801 519 26 Browse
5.0 GPL-2.0 48% 155,664 1,136,766 18,870 671 25 Browse
Debian GPL-2.0 93% 6 54 1 3 Browse
Development GPL-3.0 47% 158,883 1,154,850 19,157 675 26 Browse
Documentation GPL-3.0 29% 75,449 1,147,971 3,028 609 6 Browse
SQL parser GPL-2.0 42% 2,415 13,043 584 48 Browse
Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation license GPL-2.0 5.0 SQL parser 4.9 Debian GPL-3.0 Documentation Development
Number of strings 1,011,095
Number of words 7,495,366
Number of characters 47,903,196
Number of languages 93
Number of source strings 12,719
Number of source words 105,197
Number of source characters 685,435
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Afrikaans 8% 6% 9,175 63,970 977 3 Browse
Albanian 76% 76% 2,906 39,057 292 3 Browse
Amharic 0% 0% 9,933 66,209 15 Browse
Arabic 41% 40% 7,403 79,211 947 106 Browse
Armenian 48% 48% 6,443 77,679 228 Browse
Asturian 59% 0% 21 111 6 Browse
Azerbaijani 39% 39% 7,600 81,453 554 23 Browse
Basque 14% 11% 8,636 61,362 1,137 3 Browse
Belarusian 61% 48% 3,860 37,310 84 Browse
Belarusian (latin) 21% 16% 7,912 53,189 1,382 Browse
Bengali 67% 52% 3,308 23,722 1,060 3 3 Browse
Bengali (Bangladesh) 0% 0% 2 18 Browse
Bodo 0% 0% 10,043 66,591 Browse
Bosnian 8% 8% 11,480 98,489 1,164 7 Browse
Breton 15% 12% 8,452 60,858 1,152 3 3 Browse
Bulgarian 57% 45% 4,227 38,177 927 61 Browse
Burmese 0% 0% 9,991 66,319 5 1 Browse
Catalan 80% 79% 2,503 35,696 125 10 Browse
Central Khmer 5% 4% 9,487 64,844 283 Browse
Chinese (Simplified) 87% 86% 1,610 27,300 442 22 Browse
Chinese (Traditional) 82% 81% 2,261 33,227 93 2 3 Browse
Colognian 0% 0% 9,961 66,421 72 3 Browse
Croatian 25% 25% 9,403 85,314 2,087 30 Browse
Czech 82% 81% 2,222 33,791 40 108 Browse
Danish 79% 78% 2,599 37,034 175 28 Browse
Dutch 85% 84% 1,866 31,694 96 5 Browse
English 6,650 10 Browse
English (United Kingdom) 93% 92% 809 16,946 44 14 3 Browse
Esperanto 10% 10% 11,240 100,276 66 Browse
Estonian 87% 86% 1,554 27,946 10 Browse
Filipino 15% 12% 8,414 58,378 61 26 Browse
Finnish 52% 52% 5,926 62,516 942 215 Browse
French 99% 24 Browse
Frisian 15% 15% 10,634 98,953 175 Browse
Galician 63% 63% 4,571 49,943 750 48 Browse
Georgian 9% 9% 11,377 99,641 1,497 6 Browse
German 99% 98% 18 220 34 28 1 Browse
Greek 80% 79% 2,445 35,516 245 9 3 Browse
Gujarati 0% 0% 10,025 66,469 6 Browse
Hebrew 49% 38% 5,116 45,330 408 Browse
Hindi 34% 27% 6,530 52,341 1,735 15 Browse
Hungarian 80% 79% 2,469 35,224 251 28 Browse
Igbo 2% 1% 9,773 65,159 52 Browse
Indonesian 69% 68% 3,837 52,078 915 129 Browse
Interlingua 75% 59% 2,455 25,803 54 Browse
Italian 81% 80% 2,338 33,608 254 268 10 Browse
Japanese 82% 81% 2,240 33,109 340 Browse
Kabyle 2% 1% 9,750 65,743 964 1 Browse
Kannada 3% 2% 9,690 65,757 63 3 Browse
Kazakh 98% 78% 112 893 61 9 Browse
Korean 64% 63% 4,460 55,314 406 81 Browse
Kurdish 0% 0% 9,939 66,254 9 Browse
Kyrgyz 1% 1% 9,869 66,117 179 Browse
Latvian 16% 13% 8,352 59,932 1,085 16 Browse
Limburgish 1% 1% 9,916 66,464 16 Browse
Lithuanian 32% 32% 8,495 85,778 1,568 60 Browse
Macedonian 14% 11% 8,556 60,679 1,226 57 Browse
Malay 9% 7% 9,062 63,736 1,038 68 Browse
Malayalam 1% 1% 9,864 66,144 394 Browse
Mongolian 14% 14% 10,772 93,724 1,301 1 Browse
Nepali 2% 1% 9,843 65,841 163 9 Browse
Norwegian Bokmål 49% 48% 6,398 66,410 1,303 36 7 Browse
Norwegian Nynorsk 0% 0% 9,931 66,224 37 Browse
Persian 24% 19% 7,592 57,357 1,204 39 Browse
Polish 79% 78% 2,558 36,995 813 314 3 Browse
Portuguese 78% 11 144 4 Browse
Portuguese (Brazil) 98% 97% 175 3,410 50 17 Browse
Portuguese (Portugal) 19% 24 2 Browse
Punjabi 4% 3% 9,636 65,264 192 28 Browse
Romanian 81% 80% 2,341 43,281 289 23 3 Browse
Russian 79% 78% 2,549 36,058 71 48 3 Browse
Serbian 20% 15% 8,026 54,446 1,387 10 Browse
Serbian (latin) 43% 34% 5,638 43,811 1,767 33 Browse
Sinhala 55% 43% 4,514 39,807 1,114 3 Browse
Slovak 64% 64% 4,451 58,314 359 14 Browse
Slovenian 81% 80% 2,381 34,903 23 7 Browse
Sorani 29% 23% 7,097 57,006 672 15 Browse
Spanish 89% 88% 1,315 17,107 249 109 3 Browse
Swedish 72% 71% 3,441 42,243 257 36 Browse
Tamil 32% 26% 6,738 53,136 443 17 Browse
Tatar 13% 10% 8,656 61,233 1,332 Browse
Telugu 7% 6% 9,249 65,161 795 6 Browse
Thai 37% 29% 6,267 49,321 1,399 34 Browse
Turkish 99% Browse
Turkmen 0% 0% 10,019 66,501 119 1 Browse
Ukrainian 97% 96% 282 4,405 278 25 Browse
Urdu 16% 12% 8,400 60,607 1,366 Browse
Uyghur 9% 7% 9,088 64,019 1,160 13 Browse
Uzbek 29% 22% 7,129 49,459 1,782 2 Browse
Uzbek (latin) 28% 22% 7,160 49,621 1,807 Browse
Vietnamese 81% 64% 1,844 26,306 523 37 Browse
Welsh 15% 11% 8,529 62,326 1,304 Browse
West Flemish 2% 1% 9,810 66,313 6 Browse
TheZeus121

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentLatvian

The phpMyAdmin configuration storage is not completely configured, some extended features have been deactivated. %sFind out why%s.
Papildiespējas darbam ar saistītām tabulām tikaphpMyAdmin iestatījumu glabātuve nav pilnīgi iestatīta, dažas papildiespējas ir izslēgtas. Lai u%sUzzinātuiet kāpēc, klikškiniet %sšeit%s.
2 hours ago
TheZeus121

Translation reverted

phpMyAdmin / DevelopmentLatvian

The phpMyAdmin configuration storage is not completely configured, some extended features have been deactivated. %sFind out why%s.
Papildiespējas darbam ar saistītām tabulām tika izslēgtas. %sULai uzzinietātu kāpēc, klikškiniet %sšeit%s.
2 hours ago
TheZeus121

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentLatvian

The phpMyAdmin configuration storage is not completely configured, some extended features have been deactivated. %sFind out why%s.
Papildiespējas darbam ar saistītām tabulām tika izslēgtas. Lai u%sUzzinātuiet kāpēc, klikškiniet %sšeit%s.
2 hours ago
TheZeus121

New translation

phpMyAdmin / DevelopmentLatvian

Login cookie store is lower than cookie validity configured in phpMyAdmin, because of this, your login will expire sooner than configured in phpMyAdmin.
Pieteikšanās sīkdatņu uzglabāšanas ilgums ir mazāks nekā konfigurēts phpMyAdmin. Tā dēļ, Jūsu pieteikšanās beigsies ātrāk nekā konfigurēts caur phpMyAdmin.
2 hours ago
TheZeus121

Added to glossary

phpMyAdminLatvian

sīkdatne
2 hours ago
TheZeus121

New translation

phpMyAdmin / DevelopmentLatvian

Directory [code]config[/code], which is used by the setup script, still exists in your phpMyAdmin directory. It is strongly recommended to remove it once phpMyAdmin has been configured. Otherwise the security of your server may be compromised by unauthorized people downloading your configuration.
Mape [code]config[/code], ko izmanto iestatnes skripts, vēl joprojām atrodas Jūsu phpMyAdmin mapē. Ir stingri ieteicams to izdzēst kolīdz phpMyAdmin ir ticis konfigurēts. Citādāk, Jūsu servera drošība var būt kompromitēta ar brīvu pieeju Jūsu konfigurācijas faila lejupielādei.
2 hours ago
TheZeus121

Translation changed

phpMyAdmin / DevelopmentLatvian

Untracked tables
Tabulas, kas netiek izsekotas
3 hours ago
TheZeus121

New translation

phpMyAdmin / DevelopmentLatvian

You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause some data to be corrupted!
Jūs esat iespējojis mbstring.func_overload parametru savā PHP konfigurācijā. Šis parametrs nav savietojams ar phpMyAdmin un var izraisīt datu korupciju!
3 hours ago
TheZeus121

New translation

phpMyAdmin / DevelopmentLatvian

Garbled Data
Sakropļoti Dati
3 hours ago
TheZeus121

New translation

phpMyAdmin / DevelopmentLatvian

This operation will attempt to convert your data to the new collation. In rare cases, especially where a character doesn't exist in the new collation, this process could cause the data to appear incorrectly under the new collation; in this case we suggest you revert to the original collation and refer to the tips at
Šī darbība mēģinās pārvērst Jūsu datus uz jauno sakārtojuma sistēmu. Retos gadījumos, parasti, kad simbols neeksistē jaunajā sistēmā, šis process var likt datiem tikt attēlotiem nepareizi jaunajā sistēmā; šajā gadījumā mēs iesakām atgriezties uz veco sakārtojuma sistēmu un atsaukties uz padomiem, kas ir atrodami
3 hours ago
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year