View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch QA_5_0
Last remote commit Improve test suite because php-bz2 can be not installed 86a536451b
williamdes authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/5-0/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/pl.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago None New string to translate phpMyAdmin/5.0 - Polish
2 weeks ago None Resource update phpMyAdmin/5.0 - Polish
2 weeks ago None New string to translate phpMyAdmin/5.0 - Polish
2 weeks ago None Resource update phpMyAdmin/5.0 - Polish
2 weeks ago None Suggestion added phpMyAdmin/5.0 - Polish
Zaimportuj wskazaną ilość wierszy (opcjonalnie):
2 weeks ago None Suggestion added phpMyAdmin/5.0 - Polish
Twój serwer działa z domyślnymi wartościami dla użytkownika controluser i hasła (controlpass) o jest narażony na włamanie; Jest wysoce zalecane, abyś niezwłocznie naprawił tę lukę bezpieczeństwa i zmienił hasło dla użytkownika 'pma'.
2 weeks ago None Suggestion added phpMyAdmin/5.0 - Polish
Odznacz to pole, aby wyłączyć import metodą przeciągnij i upuść
2 weeks ago None Suggestion added phpMyAdmin/5.0 - Polish
Włącz import metodą przeciągnij i upuść
4 weeks ago None Resource update phpMyAdmin/5.0 - Polish
a month ago None New string to translate phpMyAdmin/5.0 - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3332 22066 137705
Translated 92.6% 3087 19752 121089
Needs editing 5.9% 198 1888 13833
Failing check 5.0% 165 1398 10264

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year