View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings3304
16.2% Translate
Words21978
12.2%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
5.0 15.9% 12.0% 0.7% 0.1% 0.2% 0.1% Translate
Development 15.9% 12.0% 0.8% 0.1% 0.3% 0.1% Translate

Translation Information

Project website https://www.phpmyadmin.net/
Mailing list for translators translators@phpmyadmin.net
Instructions for translators

https://www.phpmyadmin.net/translate/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0+
Contributor agreement View
Repository https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin.git
Repository branch QA_4_9
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål) 1309df471b
kingu authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/phpmyadmin/4-9/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/fil.po
When User Action Detail Object
4 days ago None Resource update phpMyAdmin/4.9 - Filipino
2 weeks ago None Resource update phpMyAdmin/4.9 - Filipino
a month ago None Resource update phpMyAdmin/4.9 - Filipino
2 months ago None New string to translate phpMyAdmin/4.9 - Filipino
2 months ago None Resource update phpMyAdmin/4.9 - Filipino
2 months ago None Suggestion added phpMyAdmin/4.9 - Filipino
Nabigong pag-parse ng config file. Mukhang hindi wasto ang JSON code.
2 months ago None Suggestion added phpMyAdmin/4.9 - Filipino
Nabigo ang pagbuo ng chart grid gamit ang na-import na config. Nagre-reset sa default config…
2 months ago None Suggestion added phpMyAdmin/4.9 - Filipino
Nagbigay ng invalid na tugon ang server habang nagrerequest ng bagong chart ng datos. Maaaring ang dahilan ay nag-expire na ang iyong session. Makakatulong ang pag-reload ng page at muling pag-punan ng iyong credentials.
2 months ago None Suggestion added phpMyAdmin/4.9 - Filipino
Pakilagay muna ang SQL query.
2 months ago None Suggestion added phpMyAdmin/4.9 - Filipino
Sinusubukan mong bawasan ang bilang ng mga hilera, ngunit nalagyan na ang mga hilera ng mga datos na maaaring mawala. Nais mo bang ipagpatuloy?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3304 21978 137093
Translated 16.2% 534 2683 16178
Needs editing 0.1% 2 17 119
Failing check 0.1% 1 3 14

Last activity

Last change Feb. 20, 2018, 6:35 a.m.
Last author Michal Čihař

Activity in last 30 days

Activity in last year