Orisa is a Discord Overwatch bot. https://github.com/brakhane/Orisa

If you want to help translating, consider joining the Orisa discord and ask for the Translator role, this make coordination easier. https://discord.gg/ZKzBEDF

This is the UI of the admin interface, which only few people will see. Start with translating the bot component first.

Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Czech This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 0% 57 1,146
Dutch This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 0% 57 1,146
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 9
Finnish This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 0% 57 1,146
French This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 91% 5 170 1
German This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 3
Italian This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 0% 57 1,146
Korean This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 7% 53 1,041 1
Norwegian Bokmål This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 89% 6 278 11
Polish This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 89% 6 242 2 1
Portuguese (Portugal) This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0
Russian This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 91% 5 170 1 1
Spanish This component is linked to the Orisa/bot repository. AGPL-3.0 0% 57 1,146
Please sign in to see the alerts.
Project website github.com/brakhane/Orisa
Instructions for translators

If you want to help translating, consider joining the Orisa discord and ask for the Translator role, this make coordination easier. https://discord.gg/ZKzBEDF

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 only
Source code repository https://github.com/brakhane/Orisa
Repository branch master
Last remote commit Update translation info 339eef0
User avatar Joghurt authored yesterday
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/orisa/bot/
Filemask orisa-web/src/locale/*.json
Monolingual base language file orisa-web/src/locale/en.json
Languages 14
Source strings 57
Source words 1,146
Source characters 6,589
Hosted strings 798
Hosted words 16,044
Hosted characters 92,246
User avatar chrisyee

New translation

Orisa / webKorean

Configure Orisa for {{ guild_name }}
{{guild_name}}을 위해 오리사를 설정한다
2 days ago
User avatar chrisyee

New translation

Orisa / webKorean

When this setting is on, Orisa will always update the nicknames of all registered users to show their SR in the name (`Orisa` becomes `Orisa [12-23-34]`).
If you feel your server members focus too much on the SR ("I don't listen to a silver player"), you can turn this setting off.
When turned off, your server members can still force their SR to be displayed by issuing the `!ow alwaysshowsr` command.
If unsure, activate this setting, and only turn it off if people react negatively to it.
이설정이 활성화 되어 있을때, 오리사 봇은 래지스터된 사용자 닉네임 뒤에 시즌 평점이 붙여다. 예. (오리사) 가 (오리사 [12-23-34])가 된다. 서버 맴버들이 너무 시즌 평점에 집중하는것 같으면 (난 실버 애 한태 말 않들어 등등) 이 설정을 비활성화 할수있다. 비활성화 되어 있을때, 서버 멤버들은 시즌평점을 (!ow alwaysshowsr)를 이용해서 강제로 표시할수 있다. 확실하지가 않으면, 그냥 설정을 활성화하고 맴버들이 부정적으로 반응할때 비활성화하면 된다.
2 days ago
User avatar chrisyee

New translation

Orisa / webKorean

Always show SR (or rank) in nicknames
닉네임에 평점 (아니면 티어) 무조건 보이기
2 days ago
User avatar chrisyee

New translation

Orisa / webKorean

Add a managed channel category
관리되는 채널 카테고리 추가하기
2 days ago
User avatar chrisyee

New contributor

Orisa / webKorean

New contributor 2 days ago
User avatar None

New strings to translate

Orisa / webKorean

New strings to translate 2 days ago
User avatar None

Resource update

Orisa / webKorean

Resource update 2 days ago
User avatar None

Suggestion added

Orisa / webPortuguese (Brazil)

at the top
no topo
6 days ago
User avatar Kreativ

Translation changed

Orisa / webPolish

When this setting is on, Orisa will post a SR highscore table for each role (separate for PC, Xbox and PSN) daily approximately at the configured time. Only the SR of the primary account will be considered, and only members that currently have an SR are shown. A CSV file with the same data will also be posted.
If your members feel judged by the highscore table, you can disable it here.
Jeżeli ta opcja jest włączona, Orisa będzie codziennie około godziny 11 czasu polskiego wysyłać tabelę z rankingami RU dla każdej z ról (osobno dla PC, Xboxa i PlayStation) w okolicach skonfigurowanego czasu. Tylko RU głównego konta będzie brane pod uwagę i tylko użytkownicy którzy mają przyznaną RU będą pokazywani. Plik CSV z tymi samymi danymi również zostanie wysłany.
Jeżeli członkowie twojego serwera nie chcą by tablica RU była pokazywana, możesz wyłączyć ją tutaj.
12 days ago
User avatar Kreativ

Translation changed

Orisa / webPolish

While Orisa itself is fully translated to {{ lang }}, this configuration interface is not! Untranslated strings will appear in English. [Click here if you want to help with the translation!]({{ link }})
Pomimo, iż Orisa jest w pełni przetłumaczona na język polski{{ lang }}, ten interfejs konfiguracyjny nie jest! Nieprzetłumaczone linie pojawią się w języku angielskim. [Kliknij tutaj, jeżeli chcesz pomóc z tłumaczeniem!]({{ link }})
12 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity