Translation Information

Project website http://www.openorienteering.org/
Instructions for translators

https://github.com/OpenOrienteering/mapper/wiki/Translation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://github.com/OpenOrienteering/mapper.git
Repository branch translations
Last remote commit translations: Update from SymbolSetTool f159668f
User avatar dg0yt authored 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/openorienteering/mapper/
Filemasktranslations/OpenOrienteering_*.ts
Translation file translations/OpenOrienteering_cs.ts
User avatar dg0yt

Resource update

OpenOrienteering / MapperCzech

Resource update a month ago
User avatar None

Committed changes

OpenOrienteering / MapperCzech

Committed changes 2 months ago
User avatar None

Committed changes

OpenOrienteering / MapperCzech

Committed changes 2 months ago
User avatar krticka

Translation changed

OpenOrienteering / MapperCzech

Auxiliary scale factor:
Pomocný měřítkový faktor je poměr mezi délkou na zakřiveném modelu Země a odpovídající délkou na povrchu. Je aplikován jako faktor k pozemním vzdálenostem pro získání vzdáleností na zakřiveném povrchu Země.:
2 months ago
User avatar krticka

Translation changed

OpenOrienteering / MapperCzech

Combined scale factor:
Kombinovaný měřítkový faktor je poměr mezi délkou na povrchu a odpovídající délkou na zakřiveném modelu Země. Je aplikován jako faktor k pozemním vzdálenostem pro získání vzdáleností v zobrazovací rovině.:
2 months ago
User avatar krticka

Suggestion accepted

OpenOrienteering / MapperCzech

Screen angle:
ÚhelNatočení rastru:
2 months ago
User avatar krticka

New translation

OpenOrienteering / MapperCzech

Scale non-georeferenced templates
Přizpůsobit negeoreferencované podklady
2 months ago
User avatar krticka

New translation

OpenOrienteering / MapperCzech

Adjust georeferencing reference point
Upravit souřadnicový referenční bod
2 months ago
User avatar krticka

New translation

OpenOrienteering / MapperCzech

Options
Volby
2 months ago
User avatar krticka

New translation

OpenOrienteering / MapperCzech

Y:
Y:
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,482 6,345 38,274
Translated 100% 1,482 6,345 38,274
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 2 16 91

Last activity

Last change April 18, 2020, 3:19 p.m.
Last author Luděk Krtička

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity