Translation status

3,356 Strings 100% Translate
70,883 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Mapper Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 2 1

Translation Information

Project website http://www.openorienteering.org/
Instructions for translators

https://github.com/OpenOrienteering/mapper/wiki/Translation

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Repository https://github.com/OpenOrienteering/mapper.git
Repository branch translations
Last remote commit translations: Update from SymbolSetTool f159668f
User avatar dg0yt authored a month ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/openorienteering/mapper/
Filemasktranslations/map_symbols_*.ts
Translation file translations/map_symbols_cs.ts
User avatar None

Committed changes

OpenOrienteering / Map SymbolsCzech

Committed changes 2 weeks ago
User avatar Beda

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsCzech

A stairway of at least two steps.
Schodiště s minimálně dvěma schody.

Mapová značka: ISOM 862.
2 weeks ago
User avatar Beda

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsCzech

A stairway of at least two steps.
Schodiště s minimálně dvěma schody.

Mapová značka: ISOM 862.
2 weeks ago
User avatar Beda

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsCzech

A small distinct group of boulders so closely clustered together that they cannot be individually mapped.

Map symbol: ISOM 209
Malá výrazná skupina kamenů tak blízko sebe, že nemohou být zmapovány jednotlivě.

Mapová značka: ISOM 209
2 weeks ago
User avatar Beda

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsCzech

A prominent free-standing block of rock or stone.

Map symbols: ISOM 206, 207
Výrazný, osamocený kus skály nebo kámen.

Mapová značka: ISOM 206, 207
2 weeks ago
User avatar Beda

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsCzech

A hole in a rock face or hill side, often leading to underground workings.

Map symbol: ISOM 205
Díra ve skalním srázu nebo úbočí kopce, často vedoucí k dolu.

Mapová značka: ISOM 205
2 weeks ago
User avatar Beda

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsCzech

A high, natural rock projection.

Map symbol: ISOM 202
Vysoký, přírodní skalní výstupek (věž).

Mapová značka: ISOM 202
2 weeks ago
User avatar Beda

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsCzech

A cliff or rock face. May be passable or impassable.

Map symbols: ISOM 201, 203
Skála nebo skalní sráz. Může být schůdný i neschůdný.

Mapová značka: ISOM 201, 203
2 weeks ago
User avatar Beda

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsCzech

Clearly disturbed ground with features too small or too numerous to be mapped individually; including animal earths.

Map symbol: ISOM 107
Zřetelně narušený povrch s objekty buď příliš malými nebo příliš četnými, aby byly zmapovány; včetně zvířecích nor.

Mapová značka: ISOM 107
2 weeks ago
User avatar Beda

Translation changed

OpenOrienteering / Map SymbolsCzech

A pit or hole with distinct steep-sides. Usually man made. Used with symbol 8.6 to indicate a rocky pit.

Map symbols: ISOM 116, 204
Jáma nebo díra se zřetelnými okraji. Obvykle vytvořená člověkem. Používáme se symbolem 8.6, pokud je skalnatá.

Mapová značka: ISOM 116, 204
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,356 70,883 408,079
Translated 100% 3,356 70,883 408,079
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 29 1,564 8,915

Last activity

Last change June 28, 2020, 10:29 a.m.
Last author Libor Bednařík

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity