Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Translations GPL-3.0 88% 101 631 79 7 7
Project website https://gitlab.com/caspermeijn/onvifviewer
Translation license GPL-3.0 Translations
Number of strings 891
Number of words 4,752
Number of characters 30,635
Number of languages 11
Number of source strings 81
Number of source words 432
Number of source characters 2,785
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Chinese (Simplified) 93% 93% 5 45 1
Dutch
English 76
French 4
German 93% 93% 5 45
Italian 93% 93% 5 45 1 2
Norwegian Bokmål 96% 96% 3 25 2
Polish 3% 3% 78 426 1 2
Portuguese (Brazil) 93% 93% 5 45 1 3
Swedish
Turkish
User avatar None

Committed changes

ONVIFViewer / TranslationsFrench

Committed changes 6 days ago
User avatar Efrit

New translation

ONVIFViewer / TranslationsFrench

Now requires Qt 5.12
Requiert désormais Qt 5.12
a week ago
User avatar None

Committed changes

ONVIFViewer / TranslationsTurkish

Committed changes 2 weeks ago
User avatar ersen

New translation

ONVIFViewer / TranslationsTurkish

Removed option for including breeze icons in the binary, however is it configured as fallback theme
İkili dosyada breeze simgelerini dahil etme seçeneği kaldırıldı, ancak yedek tema olarak yapılandırıldı
2 weeks ago
User avatar ersen

New translation

ONVIFViewer / TranslationsTurkish

Now requires Qt 5.12
Artık Qt 5.12 gerektirir
2 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

ONVIFViewer / TranslationsTurkish

This is a minor release, with the following changes:
Bu minör bir sunumdur. Aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştı, aşağıdaki değişiklikleri içeren küçük bir sürümdür:
2 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

ONVIFViewer / TranslationsTurkish

These demonstration cameras show you some on the capabilities, without owning a camera.
Bu sunutanıtım kameraları size kamera sahibi olmadan bazı özellikleri gösterir.
2 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

ONVIFViewer / TranslationsTurkish

Add demonstration camera
SunuTanıtım kamerası ekle
2 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

ONVIFViewer / TranslationsTurkish

Add demonstration camera
Sunum kamerası ekle
2 weeks ago
User avatar ersen

New contributor

ONVIFViewer / TranslationsTurkish

New contributor 2 weeks ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity