Translation Information

Project website https://github.com/babluboy/nutty
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Repository https://github.com/babluboy/nutty.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Croatian) b370769
User avatar milotype authored 13 days ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/nutty/translations/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/nb_NO.po
User avatar None

Resource update

Nutty / TranslationsNorwegian Bokmål

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Nutty / TranslationsNorwegian Bokmål

Committed changes a year ago
This application has features to perform port scanning and provide information on devices on the network you are using. It is perfectly OK to scan for devices on your own residential home network or when explicitly authorized by the destination host and/or network.

While using port scan (Devices tab) on a network which you do not own please consult and get approval of the Network Administrator or other competent network authority.
Dette programmet har funksjoner for å utføre portskanning og tilby info om enheter på nettverket du bruker. Det er helt OK å skanne for enheter på ditt eget hjemmenettverk, eller når ufravikelig uttrykt av målverten og/eller nettverket.

Når du bruker portskanning (enhetsfane) på et nettverk du ikke eier, sørg for at du innhenter samtykke fra nettverksadministratoren eller annen kompetent nettverksautoritet.
a year ago
User avatar kingu

Translation changed

Nutty / TranslationsNorwegian Bokmål

com.github.babluboy.nutty
com.github.babluboy.nutty
a year ago
User avatar kingu

Translation changed

Nutty / TranslationsNorwegian Bokmål

com.github.babluboy.nutty
com.github.babluboy.nutty
a year ago
com.github.babluboy.nutty
com.github.babluboy.nutty
a year ago
DEVICE_MONITORING_STATE
ENHETSOVERVÅKNINGS_TILSTAND
a year ago
DEVICE_MONITORING_STATE
ENHETSOVERVÅKNINGS_TILSTAND
a year ago
Usage: Provides network data usage in two views - historical usage and current usage
Bruk: Tilbyr nettverksdatabruk i to visninger - historisk bruk og nåværende
a year ago
My Info: Provides basic and detailed information for the device network card
Min info: Tilbyr grunnleggende og detaljert info for enhetsnettverkskortet
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 152 609 3,836
Translated 80% 122 366 2,290
Needs editing 19% 30 243 1,546
Failing check 19% 30 244 1,555

Last activity

Last change Dec. 23, 2018, 10:14 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity