Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Molly App GPL-3.0 32% 947 5,954
Project website https://molly.im
Translation license GPL-3.0 Molly App
Number of strings 1,400
Number of words 8,540
Number of characters 54,600
Number of languages 70
Number of source strings 20
Number of source words 122
Number of source characters 780
Please choose a passphrase that will be used to locally encrypt your data.

This should be a strong passphrase.
Lütfen verilerinizi yerel olarak şifrelemek için kullanılacak bir parola seçin.

Bu güçlü bir parola olmalıdır.
3 days ago
Secure wipe in progress
Güvenli silme işlemi devam ediyor
3 days ago
Database encryption %1$s, Registration lock %2$s
Veri tabanı şifrelene %1$s, Kayıd kildi %2$s
3 days ago
Device lock timeout
Cihaz kilidi zaman aşımı
3 days ago
If you go a certain time without unlocking your device
Cihazınızın kilidini açmadan belirli bir süre geçerseniz
3 days ago
Automatic lockdown
Otomatik kilitleme
3 days ago
Generating keys. This may take a while…
Anahtarlar oluşturuluyor. Bu biraz zaman alabilir…
3 days ago
Enable
Etkinleştirme
3 days ago
Passphrase
Parola
3 days ago
%1$s

Estimated time to crack: %2$s.

Suggestion: %3$s
%1$s

Tahmini çözme süresi: %2$s.

Öneri: %3$s
3 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity