Language Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Arabic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
45.8% 22.0% 6.9% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
99.2% 66.8% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
Italian
71.0% 57.8% 11.5% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
81.7% 40.5% 18.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
71.0% 57.8% 11.5% 5.3% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Repository has changes.

The VCS repository has many changes compared to the upstream. Please merge the changes manually or set up push to automate this.

Documentation
Repository outdated.

The VCS repository is not up to date with the upstream one. Please merge changes manually or set up hooks to automate this.

Documentation
Project website http://mmarchitect.zeropage.cz/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license BSD-3-Clause
Repository https://git.code.sf.net/p/mmarchitect/code
Repository branch master a052e7b
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/mmarchitect/translations/
Number of strings 917
Number of words 4683
Number of languages 7
Number of source strings 131
Number of source words 669
When User Action Detail Object
2 days ago Ondřej Tůma Resource update Mind Map Architect/Translations - Arabic
2 days ago Ondřej Tůma Merged repository Mind Map Architect/Translations
2 days ago Ondřej Tůma Merged repository Mind Map Architect/Translations
2 months ago None Committed changes Mind Map Architect/Translations - Polish
2 months ago WaldiS New translation Mind Map Architect/Translations - Polish
Copyright (c) 2011-2017, Ondřej Tůma
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej,
z modyfikacjami lub bez, są dozwolone, o ile spełnione są
następujące warunki:
1. W przypadku redystrybucji kodu źródłowego należy zachować powyższą
informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie.
2. Redystrybucja w formie binarnej musi zawierać powyższą informację
o prawach autorskich, niniejszą listę warunków i poniższe zastrzeżenie w pliku
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Ani nazwa uniwersytetu, ani nazwy jego autorów nie mogą być używane
do popierania lub promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania
bez uprzedniej pisemnej zgody.

TNINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI
PRAW AUTORSKIC
HIS SO I WSPÓLNIKÓW W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE
("JAK JEST") I ŻADNE BEZPOŚREDNIE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM
DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE. W ŻADNYM WYPADKU
WSPÓŁPRACOWNICY I WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE
LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI, ZAANGAŻOWANIE ZASTĘPCZYCH
TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ WYKORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW
LUB PRZERWANIE BIZNESU) SPOWODOWANE JEDNAK W JAKIEJKOLWIEK TEORII
ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY W KONTRAKCIE, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ
LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBAŃ LUB W INNY SPOSÓB) WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK
SPOSOBU WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁY
POIN
FTWARE IS PROVIDED BY TORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICHE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIME
SZKÓD. IN NO EVENT SHALL THE HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
2 months ago WaldiS New translation Mind Map Architect/Translations - Polish
Copyright (c) 2011-2017, Ondřej Tůma
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej,
z modyfikacjami lub bez, są dozwolone, o ile spełnione są
następujące warunki:
1. RedistriW przypadku redystrybutions ocji kodu źródłowego należy zachować powyższą
in
f source code ormust retain tację o prawache above copyrig autorskicht
notice, this
, niniejszą list of conditions and the following disclaimerę warunków i poniższe zastrzeżenie.
2. Redistriystrybutions incja w formie binary nej musi zawierać powyższą inform must reproduce tację
o prawac
he above copyrig autorskicht
notice, this
, niniejszą list of conditions and the foę warunków i poniższe zastrzeżenie w pllowing disclaimer in theiku
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. NeitAni nazwa uniwersytetu, ani nazwy jego autorów nie mogą być używane
do popierania lub promowania produktów poc
her todzącyche n z tego oprograme of the University nor the naowania
bez uprzedniej pise
mes of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission
nej zgody.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
2 months ago WaldiS New translation Mind Map Architect/Translations - Polish
Copyright (c) 2011-2017, Ondřej Tůma
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej,
z modyfikacjami lub bez, są dozwolone, o ile spełnione są
następujące warunki:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE HOLDERS OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
2 months ago WaldiS New translation Mind Map Architect/Translations - Polish
evanmac <nicola.lomartire@gmail.com>
Luis Garcia Sevillano <floss.dev@gmail.com>
2 months ago WaldiS New translation Mind Map Architect/Translations - Polish
<b>Mapa</b>
2 months ago WaldiS New translation Mind Map Architect/Translations - Polish
Przenoszenie
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year