Translation Information

Project website www.minetest.net
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 or later
Source code repository https://github.com/minetest/minetest.git
Repository branch master
Last remote commit Change typedef to normal definitions in GUI code 9bb381ebd
User avatar sfan5 authored 13 hours ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/minetest/minetest/
Filemask po/*/minetest.po
Translation file po/sl/minetest.po
User avatar iztokb

New translation

Minetest / MinetestSlovenian

Changes the main menu UI:
- Full: Multiple singleplayer worlds, game choice, texture pack chooser, etc.
- Simple: One singleplayer world, no game or texture pack choosers. May be
necessary for smaller screens.
Spremeni uporabniški vmesnik glavnega menija:
- Polno: več enoigralskih svetov, izbira igre, izbirnik paketov tekstur, itd.
- Preprosto: en enoigralski svet, izbirnika iger in paketov tekstur se ne prikažeta. Morda bo za manjše
ekrane potrebna ta nastavitev.
a month ago
User avatar iztokb

New translation

Minetest / MinetestSlovenian

Center of light curve boost range.
Where 0.0 is minimum light level, 1.0 is maximum light level.
Središče območja povečave svetlobne krivulje.
0.0 je minimalna raven svetlobe, 1.0 maksimalna.
a month ago
User avatar iztokb

New translation

Minetest / MinetestSlovenian

Cave2 noise
Šum Cave2
a month ago
User avatar iztokb

New translation

Minetest / MinetestSlovenian

Cave1 noise
Šum Cave1
a month ago
User avatar iztokb

Marked for edit

Minetest / MinetestSlovenian

Camera 'near clipping plane' distance in nodes, between 0 and 0.25
Only works on GLES platforms. Most users will not need to change this.
Increasing can reduce artifacting on weaker GPUs.
0.1 = Default, 0.25 = Good value for weaker tablets.
'Bližnja ravnina' kamere - najmanjša razdalja, na kateri kamera vidi objekte - v blokih, med 0 in 0,25.
Deluje samo na platformah GLES. Večini uporabnikov te nastavitve ni treba spreminjati.
Povečanje vrednosti lahko odpravi anomalije na šibkejših grafičnih procesorjih.
0.1 = privzeto, 0.25 = dobra vrednost za šibkejše naprave
a month ago
User avatar iztokb

New translation

Minetest / MinetestSlovenian

Bold monospace font path
Pot do krepke pisave konstantne širine
a month ago
User avatar iztokb

Translation changed

Minetest / MinetestSlovenian

Bold and italic monospace font path
Podt do krepke in ležeče pisave konstantne širine
a month ago
User avatar iztokb

Marked for edit

Minetest / MinetestSlovenian

Bold and italic monospace font path
Pod do krepke in ležeče pisave konstantne širine
a month ago
User avatar iztokb

New translation

Minetest / MinetestSlovenian

Bold and italic font path
Pot do krepke in poševne pisave
a month ago
User avatar iztokb

New translation

Minetest / MinetestSlovenian

Bits per pixel (aka color depth) in fullscreen mode.
Biti na piksel (barvna globina) v celozaslonskem načinu.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,350 9,361 63,275
Translated 46% 630 2,650 15,749
Needs editing 5% 74 319 2,030
Failing checks 4% 58 320 1,961

Last activity

Last change Sept. 29, 2020, 9:19 a.m.
Last author Iztok Bajcar

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity