Translation Information

Project website madewith.cc
Instructions for translators

The translation project is located in https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git, where the project admins can be contected.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git
Repository branch master
Last remote commit Updated draft editions. bb49580
Petter Reinholdtsen authored yesterday
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/madewithcc/translation/
Filemask po/*/mwcc.po
Translation file po/nb/mwcc.po

Uttrykket er vel 'lott i livet', som i andel, ikke lodd. Mener 'trukket lodd' blir både unødvendig og forvirrende, da 'trukket lodd' indikerer at resultatet allerede er bestemt, mens ved å ha en lodd i en trekning som ennå ikke er trukket har en fortsatt sjanse for å vinne.

2 days ago
<year>2017</year> <holder>Creative Commons</holder>
<year>2017</year> <year>2020</year> <holder>Creative Commons-stiftelsen</holder> <holder>Bokmålsoversetterne</holder>
2 days ago
<year>2017</year> <holder>Creative Commons</holder>
<year>2017, 2019</year> <holder>Creative Commons</holder>
2 days ago
All our case studies generate money as a means of livelihood and sustainability. Money is primarily of the market. Finding ways to generate revenue while holding true to the core values of the commons (usually expressed in mission statements) is challenging. To manage interaction and engagement between the commons and the market requires a deft touch, a strong sense of values, and the ability to blend the best of both.
Alle i våre referansestudier tjener nok penger til å holde det gående og å være bærekraftig. Penger kommer hovedsakelig fra markedet. Det er utfordrende å finne måter å generere inntekter på, når man holder seg til kjerneverdiene i allemannseie (vanligvis uttrykt i formålbeskrivelser). Administrering av samhandling og engasjement mellom allemannseiet og markedet krever gode håndgrep, enstødig hånd, fingerspissfølelse for verdigrunnlaget, og evnen til å kombinere det beste fra begge deler.
2 days ago
Today, copyright is like a lottery ticket—everyone has one, and almost nobody wins. What they don’t tell you is that if you choose to share your work, the returns can be significant and long-lasting. This book is filled with stories of those who take much greater risks than the two dollars we pay for a lottery ticket, and instead reap the rewards that come from pursuing their passions and living their values.
I dag er opphavsretten, allmenningens tragedie, et trukket lodd i et lotteri der alle spiller mot hverandre, i vissheten om at nesten ingen vinner. Det ingen forteller deg er at hvis du velger å dele verkene dine, så kan det du får igjen være svært verdifullt og nesten få evig liv. Denne bokens historier er viet dem som risikerer mer enn de få kronene vi betaler for et lodd, og har i stedet hatt glede av belønningen som kommer fra å følge sin lidenskap og leve i tråd med sine verdier.
2 days ago

@pere "trukket" er viktig her, ellers oppfattes det delvis som "lodd" ala "lodd i livet"

2 days ago
Paul and Sarah
Paul og Sarah
2 days ago
CEO, Creative Commons
Gjort medDaglig leder, Creative Commons
2 days ago
Ryan Merkley,
Ryan Merkley,
2 days ago
New strings to translate 2 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,297 69,139 449,707
Translated 100% 1,297 69,139 449,707
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 8% 115 10,003 62,696

Last activity

Last change Oct. 27, 2020, 11:20 a.m.
Last author Petter Reinholdtsen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity