Project Information

Project website https://madewith.cc/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
Translation license CC-BY-SA-4.0
Repository https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git
Repository branch master 5d5cc3a
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/madewithcc/translation/
Translation file po/nb/mwcc.po
When User Action Translation
16 hours ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Ofte likte de ikke å høre det de gjordtok de ikke til seg deres virke beskrevet som en «åpen forretningsmodell». Det de holdt res foretagende var noe mer enn det. Noe annet. Noe som ikke bare ga økonomisk verdi, men også sosial og kulturell verdi. Noe mellommenneskelig forbundet. Å skapå med var mer enn det. Noe annet. Noe som ikke bare gir e med Creative Commons er ikke «slik vi vanligvis gjøkonomisk verdi, men også sosial og kulturell verdi. Noe som involverer mellommenneskelige forbindelser. Å skape med Creative Commons er ikke «virksomhet som vanligr det».
16 hours ago Allan Nordhøy Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
16 hours ago Allan Nordhøy Comment added Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
18 hours ago Thomas Gramstad Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Paul fører i første del i pennen en oversikt som begynner med det store bildet; Historisk bakgrunn for Digital Commonsdigitale allmenninger, i beskrivelsen av de tre måtene samfunnet håndterer ressurser og deler inntekter: Allmenningen, markedet og staten. Han tar til orde for tenkning utover næringsvirksomhet og markedsbegreper, og velformulerer iformulerer klart og veltalt sitt syn på deling og utvidelse av den digitale allmenning digitale allmenningene.
18 hours ago Thomas Gramstad Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Til gledeGjennom hele prosessen har vi to hatt veldig for oss som startet denskjellige måter å forstå og beskrive det vi lærte. Å lære av hverandre har vært en stor glede i denne prosessen. Og, haråper vi, har gitt et mye rikere sluttprofukt enn det hadde blitt dersom en av oss hadde gjensidig læring gort jennom hele prosessen fulgt de ulike måter vi forstår og obeskriverben alene. Et endelig produkt mye mer innholdsrikt enn det ville vært hvis én av oss gjennomførte dette prosjektet alene. Våre stemmer er ivaretatt underveisindividuelle stemmer er bevart hele veien, og du vil kunne finne våre ulike, men utfyllende tilnærminger i henholdsvisver sine seksjoner.
18 hours ago Thomas Gramstad Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Vi måtte revurdere måten vi oppfattetorstod dette prosjektet på. Og det skjedde ikke over natten. Vi begikk oss fFra høsten 2015 og gjennom hele 2016 inn i et gjentattskrev vi våre tanker i bloggeri avposter på Medium med regelmessige oppdateringer til våre folkefinansieringsstøttespillere. Utkast av enkelttil saksstudier med analyse ga oss uvurderlige endringer, med påtilbakemeldinger og råd fra våre stølgende analyse, også delt, ga oppttespillere. Vår tenkning endret seg dramatisk i løpet av hav til uvurderlige endringer, tilbakemeldinger og rådlvannet år. Vår tenkning endret seg dramatisk i løpet av halvannet år.
18 hours ago Thomas Gramstad New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Ofte likte de ikke å høre det de gjorde beskrevet som en «åpen forretningsmodell». Det de holdt på med var mer enn det. Noe annet. Noe som ikke bare gir økonomisk verdi, men også sosial og kulturell verdi. Noe som involverer mellommenneskelige forbindelser. Å skape med Creative Commons er ikke «slik vi vanligvis gjør detvirksomhet som vanlig».
18 hours ago Thomas Gramstad Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
De vi intervjuet var ikke typiske bedrifter som selger til forbrukerne i søken etter overskudd og hevet bunnlinjefor å maksimere profitten. I stedet delte de for å gjøre verden til et bedre sted, vedfor å skape relasjoner og samfbygge fellesskap runn rdt verkene og arbeidene som ble delt, og de genererte inntekter ikke for å få undt arbeidene som ble delbegrenset vekst, og genererte inntekter ikke for ubegrenset vekst, men formen for å opprettholdt drifte den skapende og byggende virksomheten.
19 hours ago Thomas Gramstad Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Mens vi gjorde våre undersøkelser, skjedde det noe interessant. Vår kfonrståelseptusralismme foring av arbeidet, fpavnsset ikke rammene ford historiene vi hørte.
19 hours ago Thomas Gramstad Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Med raus finansiering fra folkefinansens lommer, gikk vi løs på dette prosjektet, først ved å identifisere og velge ut en gruppe skapere fra det brede lag av organisasjoner og bedrifter som gjør bruk av Creative Commons på en integrerhelstøpt måte - det vi kaller «Gjort på Creative Commons-måten». Dernest intervjuet viVi intervjuet dem og skrev ned historiene deres. Vi analyserte det som kom oss for vi fikk høre, og gjorde dypdykk i litteraturen.
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 1298 69065
Translated 96.3% 1250 67605
Review 3.6% 48
Failing check 0.3% 4

Last activity

Last change April 21, 2018, 2:49 a.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year