Project Information

Project website https://madewith.cc/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license CC-BY-SA-4.0
Repository https://gitlab.com/gunnarwolf/madewithcc-es.git
Repository branch master 4c0454a
Repository with Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/madewithcc/translation/
Translation file po/nb/mwcc.po
When User Action Detail Object
3 days ago None Committed changes Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
5 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Ibid., 21.
5 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Dette finnes en måte å motvirke mulige ulemper på i overfloden av gratis og åpent innhold beskrevet ovenfor. Som Anderson skrev i Free, «Folk bryr seg ofte ikke så mye om ting de ikke betaler for, og som et resultat tenker de ikke så mye på hvordan de bruker dem».<placeholder type="footnote" id="0"/> Hvis selv den lille handlingen somi viljen til å betale ett øre for noe, endrer vår oppfatning av den tingen, så vil sikkervil med sikkerhet det å remikse forbedre vår oppfatning eksponentielt.<placeholder type="footnote" id="1"/> Vi vet at folk betaler mer for produkter de har hatt en rolle i å lage.<placeholder type="footnote" id="2"/> Vi vet også at å skape noe, uansett i hvilken kapasitet, bringer med seg en slags kreativ tilfredshet so ikke kan erstattes av å bruke noe laget av andre.<placeholder type="footnote" id="3"/>
5 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Dette finnes en måte å motvirke mulige ulemper på i overfloden av gratis og åpent innhold beskrevet ovenfor. Som Anderson skrev i Free, «Folk bryr seg ofte ikke så mye om ting de ikke betaler for, og som et resultat tenker de ikke så mye på hvordan de bruker dem».<placeholder type="footnote" id="0"/> Hvis selv den lille handlingen som vilje til å betale én pennett øre for noe, endrer vår oppfatning av den tingen, så vil sikkert det å remikse forbedre vår oppfatning eksponentielt.<placeholder ty forpe="footnote" id="1"/> Vi vet at folk betaler mer for produkter de har hatt en rolle i å lage.<placeholder type="footnote" id="2"/> Vi vet også at å skape noe, endrer vår oppfatning av den tingenuansett i hvilken kapasitet, så vil sikkert det å remikse forbedre vår oppfatning eksponensieltringer med seg en slags kreativ tilfredshet so ikke kan erstattes av å bruke noe laget av andre.<placeholder type="footnote" id="13"/> Vi vet at folk vil betale mer for produkter de hadde en rolle i å lage.<placeholder type="footnote" id="2"/> Og vi vet at å skape noe, uansett hvilken kvalitet, bringer med seg en slags kreativ tilfredshet som kan bli erstattet av å bruke noe som er laget av noen andre.<placeholder type="footnote" id="3"/>
5 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Dette erfinnes en måte å motvirke mulige ulemper på i overfloden av gratis og åpent innhold beskrevet ovenfor. Som Anderson skrev i Free, «Folk bryr seg ofte ikke så mye om ting de ikke betaler for, og som et resultat tenker de ikke så mye på hvordan de bruker dem».<placeholder type="footnote" id="0"/> Hvis selv den lille handlingen som vilje til å betale én penny for noe, endrer vår oppfatning av den tingen, så vil sikkert det å remikse forbedre vår oppfatning eksponensielt.<placeholder type="footnote" id="1"/> Vi vet at folk vil betale mer for produkter de hadde en rolle i å lage.<placeholder type="footnote" id="2"/> Og vi vet at å skape noe, uansett hvilken kvalitet, bringer med seg en slags kreativ tilfredshet som kan bli erstattet av å bruke noe som er laget av noen andre.<placeholder type="footnote" id="3"/>
5 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Clay Shirky, Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers into Collaborators (London: Penguin Books, 2010), 78.
5 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Clay Shirky, Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers into Collaborators (London: Penguin Books, 2010), 78.
5 days ago Allan Nordhøy New translation Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Clay Shirky, Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers into Collaborators (London: Penguin Books, 2010), 78.
5 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Anderson, Makers, 71.
5 days ago Allan Nordhøy Translation changed Made With Creative Commons/Translation - Norwegian Bokmål
Ibid., 58.
Browse all translation changes

Search and replace

You can replace a string in all strings at once. The search is a simple substring case sensitive search.

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 1298 69065
Translated 94.6% 1229 67177
Review 5.3% 69
Failing check 0.4% 6

Last activity

Last change July 15, 2018, 7:57 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Activity in last 30 days

Activity in last year