The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation status

5 Strings 80% Translate
225 Words 18%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Android app This translation is locked. Apache-2.0

Translation Information

Project website ltt.rs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Apache License 2.0
Source code repository https://github.com/inputmice/lttrs-android
Repository branch master
Last remote commit version bump to 0.1.3 7a0652f
User avatar inputmice authored 2 days ago
Weblate repository https://hosted.weblate.org/git/ltt-rs/android-app/
Filemask fastlane/metadata/android/*
Monolingual base language file fastlane/metadata/android/en-US
Translation file fastlane/metadata/android/nb_NO
User avatar None

Committed changes

Ltt.rs / Play Store descriptionNorwegian Bokmål

Committed changes 6 months ago
Proof of concept e-mail (JMAP) client (pronounced \"Letters\"). Makes heavy use of Android Jetpack to be more maintainable than some of the other Android e-mail clients.

Features, and design considerations:

* Heavily cached, but not fully offline capable. Ltt.rs makes use of JMAP’s great caching capabilities. However, marking a thread as read does a round-trip to the server to update things such as read count. The action itself won’t get lost even if performed offline.
* Account setup and done. Settings invite feature creep and its friend unmaintainability. There is one specific work flow. K-9 Mail or FairEmail is more suitable for others.
* Minimal dependencies. Third party libraries are often of poor quality, and end up unmaintained. Only widely known, highly tested libraries from reputable vendorsOnly widely known, highly tested libraries from reputable vendors. Third-party libraries are often of poor quality, and end up unmaintained.
* First class Autocrypt¹. Ltt.rs fits right into its strict UX guidelines.
* Based on jmap-mua, a headless e-mail client, or a library that handles everything an e-mail client would, aside from data storage and UI. There is also lttrs-cli, which uses the same library.
* Looks to Gmail for inspiration in cases of uncertainty.

¹: Planned feature
6 months ago
Proof of concept e-mail (JMAP) client (pronounced \"Letters\"). Makes heavy use of Android Jetpack to be more maintainable than some of the other Android e-mail clients.

Features, and design considerations:

* Heavily cached, but not fully offline capable. Ltt.rs makes use of JMAP’s great caching capabilities. However, marking a thread as read does a round-trip to the server to be update things such as read count. The action itself won’t get lost even if performed offline.
* Account setup and done. Settings invite feature creep and its friend unmaintainability. There is one specific work flow. K-9 Mail or FairEmail is more suitable for others.
* Minimal dependencies. Third party libraries are often of poor quality, and end up unmaintained. Only widely known, highly tested libraries from reputable vendors.
* First class Autocrypt¹. Ltt.rs fits right into its strict UX guidelines.
* Based on jmap-mua, a headless e-mail client, or a library that handles everything an e-mail client would, aside from data storage and UI. There is also lttrs-cli, which uses the same library.
* Looks to Gmail for inspiration in cases of uncertainty.

¹: Planned feature
6 months ago
Proof of concept e-mail (JMAP) client (pronounced \"Letters\"). Makes heavy use of Android Jetpack to be more maintainable than some of the other Android e-mail clients.

Features, and design considerations:

* Heavily cached, but not fully offline capable. Ltt.rs makes use of JMAP’s great caching capabilities. However, marking a thread as read does a round-trip to the server to update things such as read count. The action itself won’t get lost even if performed offline.
* Account setup and done. Settings invite feature creep and its friend unmaintainability. There is one specific work flow. K-9 Mail or FairEmail is more suitable for others.
* Minimal dependencies. Only widely known, highly tested libraries from reputable vendors. Third-party libraries are often of poor quality, and end up unmaintained.
* First class Autocrypt¹. Ltt.rs fits right into its strict UX guidelines.
* Based on jmap-mua, a headless e-mail client, or a library that handles everything an e-mail client would, aside from data storage and UI. There is also lttrs-cli, which uses the same library.
* Looks to Gmail for inspiration in cases of uncertainty.

¹: Planned feature
Ltt.rs (uttalt «letters» er en konsepttest av en e-post(JMAP)-klient under utvikling. Den gjør utstrakt bruk av Android Jetpack i stor grad for kodebase som er enklere å vedlikeholde enn noen av e-postklientene for Android som finnes alleredefor å være mer vedlikeholdbar.

Funksjoner og designhensyn:

* Gjør tung bruk av mellomlagring, men kan ikke brukes fullstendig frakoblet. Ltt.rs gjør bruk av JMAP sin flotte mellomlagringsfunksjonalitet. Handlinger som markering av tråd som lest, trenger dog å gjøre en rundtur til tjeneren slik at ulest-antall blir oppdatert. Ltt.rs sørger for at selve handlingen ikke går tapt, selv om man er midlertidig frakoblet.
* Ingen innstillinger annet enn kontooppsettKontooppsett og ikke mer knussel. Innstillinger inviterer funksjonsnedlessing, og gjør programmet vanskelig å vedlikeholde. Ltt.rs tar sikte på å støtte énDet er én tiltenkt arbeidsflyt. Brukere som trenger noe annet, vil finne K9 Mail og FairEmail med høvelig.
* Minimum av eksterne avhengigheter. Tredjepartsbibliotek er ofte av dårlig kvalitet, og ender opp med å ikke bli vedlikeholdt. Derfor gjør man kun bruk av testede bibliotek fra tillitsverdige tilbydere.

* Autokrypt som fFørsteklasses-funksjon Autocrypt¹. Med sine strenge grensesnittsveiledninger passer det rett inn i Ltt.rs.
* Ltt.rs er basert på jmap-mua, en hodeløs e-postklient, eller et bibliotek som håndterer alt en e-postklient ville, bortsett fra datalagring og grensesnitt. Lttrs-cli tilbys også, som bruker samme bibliotek.
* I tvilstilfeller ser man til Gmail for inspirasjon.

¹: Planlagt funksjon
6 months ago
New contributor 6 months ago
Resource update 6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5 225 1,424
Translated 80% 4 41 263
Needs editing 20% 1 184 1,161
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 11, 2020, 9:59 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity