Translation status

5 Strings 100% Translate
73 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Core CC0-1.0 98% 30 453 2 3 1

Translation Information

Project website https://liberapay.com/
Instructions for translators

https://github.com/liberapay/salon/labels/i18n

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Zero v1.0 Universal
Repository https://gitlab.com/liberapay/liberapay-everywhere.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'weblate' into 'master' 32c157b
User avatar Changaco authored 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://hosted.weblate.org/git/liberapay/liberapay-everywhere/
Filemaski18n/*.po
Translation file i18n/pl.po
User avatar None

Committed changes

Liberapay / Liberapay EverywherePolish

Committed changes 2 months ago
If there isn't any corresponding Liberapay profile, we can make a pledge.
Jeśli nie ma odpowiedniego profilu Liberapay, możemy złożyć zobowiązanie.
2 months ago
When clicked, it redirects us to the Liberapay account corresponding to that website, if there is any.
Po kliknięciu przekierowuje nas na konto Liberapay odpowiadające tej witrynie, jeśli takie istnieje.
2 months ago
The extension page action appears on valid websites; it can be clicked
Działanie strony rozszerzenia pojawia się na prawidłowych stronach internetowych; można kliknąć
2 months ago
donations, gratipay, liberapay, money, patreon, social, support
darowizny, gratipay, liberapay, pieniądze, patreon, społeczny, wsparcie
2 months ago
The official Liberapay addon for your browser, we enable Liberapay tipping icons on many of your favorite sites. It currently supports Bitbucket, GitHub and Twitter.
Oficjalny dodatek Liberapay dla Twojej przeglądarki, włączamy ikony napiwku Liberapay na wielu Twoich ulubionych stronach. Obecnie obsługuje Bitbucket, GitHub i Twitter.
2 months ago
Polish 2 months ago
User avatar chipolade

New strings to translate

Liberapay / Liberapay EverywherePolish

New strings to translate 2 months ago
Committed changes 2 months ago
Resource update 2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5 73 473
Translated 100% 5 73 473
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 29, 2020, 8:26 p.m.
Last author Szylu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity